ผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันที่ 18 เม.ย. 2013 เวลา 05:02 น.
ชราภาพ สััมมนา

เครือข่ายการออมแห่งชาติภาคประชาชน แรงงานนอกระบบและภาคี ระดมสมองเวทีเสวนา “กองทุนการออมแห่งชาติ ถ้าไม่บังคับใช้ ใครเสียประโยชน์”

ภาคประชาชน ขอให้เร่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 พฤษภาคมปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ ก็ยังไม่เปิดรับสมาชิกกองทุน ทำให้แรงงานนอกระบบ 33 ล้านคน เสียโอกาสมีสวัสดิการ ปีละกว่า 33 ล้านบาท

อย่างเช่น เกษตรกร มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม่ค้า แม่บ้าน และผู้รับงานไปทำที่บ้าน

หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย เครือข่าย จะยื่นฟ้อง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง ต่อศาลปกครอง

ขณะที่ ผอ.สำนักนโยบายการออมและการลงทุน กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ผลักดันกองทุนเป็น “แผน 3 ประกันสังคม”

กองทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นสวัสดิการเงินออมให้ผู้สูงอายุ แต่ไม่รวมถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล