ผนึกกำลังเร่งสร้างนักสื่อสารแรงงาน

TEAM & ALCT  จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักข่าวแรงงานเพื่อสานต่อโครงการนักสื่อสารแรงงาน โดยจัดเป็นหลักสูตรพื้นฐานแบบเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  ทางสมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ( TEAM ) และ สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนข่าวและการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร  และเผยแพร่ต่อสังคม ณ  สหภาพแรงงานอีซุซุแห่งประเทศไทย  โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ใช้หลักการแบบพี่สอนน้อง  เพื่อนสอนเพื่อน  โดยฝึกอบรมแบบถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น  เป็นการสอนแบบเร่งรัดแต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประชาสัมพันธ์องค์กร 

วัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้เพื่อช่วยขยายบุคคลากรในการเข้ามาเรียนรู้และสานต่อโครงการนักสื่อสารแรงงาน เพราะเป็นโครงการที่ดี  มีประโยชน์และนับเป็นสิ่งสำคัญมากกับขบวนการแรงงานในยุคปัจจุบันที่ต้องก้าวไปพร้อม ๆ กับการสื่อสารและด้านเทคโนโลยี

กชกร ขยันกิจ  ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน