ปั้นคนงานเป็นนักสื่อสาร หวังเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย(มพร.) จัดอบรมกรรมการสหภาพแรงงานในเขตอมตะนคร-เวลโกร์ว หลังพบปัญหานักสหภาพแรงงานส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านการสื่อสาร

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยร่วมกับมูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท ได้จัดการฝึกอบรมการเขียนข่าวและการผลิตสื่อวีดีโอสำหรับนักสหภาพแรงงานโดยจัดขึ้นในวันที่14-15ธันวาคม2556 ณ ที่ทำการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกสาขาอมตะ-เวลโกร์วสัมพันธ์

1483425_723266207686395_1360186592_n 997037_723266317686384_613961394_n

นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า “ต้องการให้คนงานเห็นความสำคัญของการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักการและต้องเขียนข่าวเป็น ผลิตสื่อเพื่อใช้ในองค์กรได้และรู้จักการจัดการความเสี่ยงในการสื่อสาร แต่ไม่อาจคาดหวังว่าผู้ที่อบรมไปแล้วจะนำกลับไปใช้งานหรือไม่แต่ยืนยันได้ว่าทุกคนสามารถทำได้จริงแต่ขึ้นอยู่ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่”

โดยครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้สะท้อนปัญหาเรื่องการสื่อสารในองค์กรของตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขาดทักษะในการสื่อสารที่ถูกต้อง การใช้ถ้อยคำและภาษาที่ยังขาดความเหมาะสม ชัดเจนตรงประเด็น ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าประสงค์ได้
หลังจากวิทยากรได้ให้การศึกษาเรื่องความหมายของการสื่อและสาร ประเภทของสื่อ รวมถึงเทคนิคและโครงสร้างในการเขียนข่าวในช่วงเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกเขียนข่าวจริงโดยให้ทุกคนเขียนเรื่องที่อยากจะเขียนและนำมาส่งกับวิทยากรทั้ง2ท่านเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

960236_723652887647727_2025260487_n 544896_723265927686423_1240109601_n 1497687_723653130981036_1822607690_n

นายฐิราชัย สีหล้า กรรมการสหภาพแรงงานวาย.พี.เอ็ม.ที. เลือกที่จะเขียน ข่าวของลูกจ้างบริษัทเวียโลจิสติก จำกัด ที่ถูกเลิกจ้าง105คน เพราะต้องการสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรมที่นายจ้างกระทำต่อลูกจ้างและต้องการให้เป็นบทเรียนแก่ลูกจ้างอื่นๆในเรื่องของการผละงานโดยผิดกฎหมาย
นางสาวนัยนันท์ น้อยธิ ประธานสหภาพแรงงานแสตนเล่ย์ ประเทศไทย เลือกที่จะเขียนข่าวที่ตนและเพื่อนอีก43คนถูกนายจ้างปิดงาน เพราะต้องการให้สังคมรับรู้ว่าการกระทำของนายจ้างนั้นเป็นการล้มล้างสหภาพแรงงานฯซึ่งกรณีนี้หากนายจ้างทำสำเร็จก็อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างที่นายจ้างคนอื่นอาจนำไปใช้ทำลายสหภาพแรงงานอื่นได้

ส่วนในวันที่15 พฤศจิกายน 2556 เป็นการฝึกอบรมการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับนักสหภาพแรงงาน โดยเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำหรับตัดต่อ และให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริง
นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน