ปัญหาการเลิกจ้าง-ไม่จ่ายเงินชดเชย

 ปัญหาการเลิกจ้าง-ไม่จ่ายเงินชดเชย

ข่าว Thai PBS ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค. 56 เวลา19:40 

  

การช่วยเหลือพนักงานวีณาการ์เม้นต์ ที่ถูกเลิกจ้างกระทันหันนั้น ทาง จ.สระบุรีให้พนักงานมาลงชื่อที่แรงงานจังหวัดพร้อมหาางเยียวยาต่อไป แต่ว่าพนักงานบางส่วนนั้นหลังทราบข่าวว่าโรงงานผลิตชุดชั้นในอ.วิหารเเดง จ.สระบุรี ปิดกิจการอย่างกระทันหัน ทำให้พนักงา และให้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องปิดกิจการนส่วนหนึ่งไม่พอใจนายจ้าง เพราะเป็นการกออกมารับผิดชอบระทำที่ขาดความรับผิดชอบ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกจ้างพนักงานเหล่านี้ก็ได้เรียกร้องให้นายจ้างออกมารัีบผิดชอบและได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องปิดกิจการและต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานด้วย