ปราณียูเนี่ยนจัดฝึกซ่อมดับเพลิงให้พนักงานหวังมีความรู้ช่วยเหลือหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่   6   ธันวาคม    53  ณ  บริษัทสุปราณียูเนี่ยน จำกัด เวลา  09.00 –  12.30  น. นายจ้างบริษัทสุปราณีฯ และ บริษัทโอเรียนตัลเอ็มบรอนเดอรี่เลส จำกัด ได้มีการอบรม ซ่อมดับเพลิงให้กับพนักงานทั้ง  2  บริษัท  มีพนักงานทั้งหมด  76  คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับเพลิงจาก อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร จำนวน  2  คนมาให้ความรู้ ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า เน้นให้ทุกคนกล้าแสดงออก โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น  2  กลุ่ม ให้ในกลุ่มช่วยกันเลือกหัวหน้ากลุ่มในแต่ละกลุ่ม
 
ทางเจ้าหน้าที่ได้สอนวิธีป้องกัน วิธีช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนร่วมงานที่ได้รับอุบัติเหตุ  โดยมีท่าอยู่ 3- 4  ท่า  เช่น ท่า  4  มือประสาน ท่า 3  มือประสาน ท่าช่วยคนขาหัก  และท่าแบกคนหลังหัก  แล้วให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันจำในแต่ละท่าที่เจ้าหน้าที่สอน รวมถึงให้ความรู้  ประโยชน์ และวิธีใช้ถังดับเพลิงให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจ ( เน้นการใช้ถังดับเพลิง ) แล้วให้ทั้ง  2  กลุ่ม ได้แสดงละคร เรื่อง ค่าน้ำนมแม่ หรือ ลูกทรพี ให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันเขียนบทและหาคนแสดง โดยให้สะท้อนการเกิดอุบัติเหตุแล้วให้นำท่าที่สอนออกมาใช้ช่วยเหลือ และทุกคนมีส่วนร่วมก็แสดงทุกคน
 
จากนั้นให้ทุกกลุ่มซ่อมใช้ถังดับเพลิง นำถังออกมาให้ไปดูว่าถังดับเพลิงชื่อไทย ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร   ถังดับเพลิงมีกี่ประเภท  วิธีใช้  และให้ดูว่าใช้ได้หรือไม่หมดอายุหรือเปล่า ให้ทุกคนช่วยกัน ส่งตัวแทนออกมาสาทิตทำให้เพื่อนดู ต่อมาให้ทุกคนฝึกใช้ถังดับจริง  โดยวิธีการสาทิตจากไฟที่เกิดขึ้นจากถังแก๊สให้ทุกคนช่วยกันดับไฟจริง และได้ซ้อมวิ่งหนีไฟหากเกิดไฟไหม้ ซ่อมช่วยเหลือคนที่ได้รับอุบัติเหตุ
 
เสียงสะท้อนจากคนงานบอกว่า นายจ้างให้เวลาน้อยไปต้องมีเวลาให้เยอะกว่านี้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อคนงานที่จะช่วยกันหากเกิดเหตุการณ์จริง จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ การให้การศึกษาภาคปฏิบัติทำให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือป้องกันช่วยให้เหตุที่เกิดลดลงได้ ซึ่งส่วนมากทำแต่งานแล้วก็กลับบ้าน ชีวิตอยู่แต่ในโรงงานกับห้องเช่ามากกว่า จึงถือเป็นสิ่งที่ดีได้เรียนรู้ร่วมกัน
 
อรัญญา    ไชยมีนักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นครปฐม รายงาน