ประชุมใหญ่ฯ วาย เอส ภัณฑ์ สมาชิกไปเต็มห้องประชุม

DSCN0244 DSCN0486DSCN0478

สหภาพแรงงาน วาย เอส ภัณฑ์ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 15/2557 ณ วันที่22 มีนาคม 2558 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ

คุณวินัย ติ่นโตนด ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมทั้งได้มีสาสน์ส่งถึงสมาชิกสหภาพฯว่า สวัสดีครับ..พี่น้องสมาชิกทุกท่าน นับจากปี พ.ศ 2542 ที่เป็นปีประวัติศาสตร์การก่อตั้งสหภาพฯ จากผู้นำรุ่นพี่ที่ได้ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับคนงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ 15 ปีแล้ว ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนถ่ายผู้นำจากรุ่นสู่รุ่นรวมแล้ว 9 รุ่น 9สมัยด้วยกัน ก็ตาม…ที่ผมเกริ่นนำแบบนี้เป็นเพราะผมอยากจะชวนเราทุกคน ลองหันกับไปมอง ณ.นะจุดเริ่มต้นของเรากันดูบ้างว่าที่ผ่านมาเราก้าวผ่านอะไรมาบ้าง หรือเรามีอุปสรรคอะไรกันบ้างในระหว่างทาง และจากนี้ต่อไป เราทุกคนจะต้องทำอะไรต่อไปให้อนาคตของเราฯ

DSCN0166 DSCN0259

“ในปีนี้สหภาพแรงงานใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างให้ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นวันทำงานของบริษัทฯ ทำให้เห็นภาพที่สมาชิกไปร่วมลงมติ 100 % ก็ว่าได้ และยังได้ถือเอาโอกาสอันดีจัดสัมมนา ให้ข้อคิดความรู้กับสมาชิก ในหัวข้อเรื่อง “ หญิงชายใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหนี้” โดยวิทยากร อิสระคุณจำนง เพาะพลู นักพูดชื่อดัง เกี่ยวกับการออมเงิน การรู้จักประมาณตน ในเรื่องการใช้ชีวิต เพื่อเป็นข้อคิดให้กับสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุม ได้เห็นถึงรายได้ รายจ่าย ที่ตนเอง ต้องรับผิดชอบ ไม่สร้างหนี้ ให้พอกพูน การมีสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นเรื่องที่ดี อยากให้คนที่ยังไม่เป็นสมาชิก สหกรณ์ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อเป็นการออม และช่วยเหลือกัน ในเวลาที่ต้องการใช้เงิน จะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ ที่คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากเรา ร้อยละสิบ ยี่สิบ” คุณวินัย กล่าว

DSCN0159 DSCN0352

มีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาเปิดบู๊ธ ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อให้คนงานได้รู้จักพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และรากเหง้าของคนงาน รวมทั้งขายเสื้อ รณรงค์ CDเพลงแรงงานของวงดนตรีภราดร ประวัติศาสตร์แรงงาน ประวัติศาสตร์ยุคต่างๆในอดีต หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แรงงานไทย รวมทั้งถ่ายภาพบันทึกวีดิโอไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ให้กับสหภาพแรงงาน จากทีมงานเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นำโดย คุณวิชัย นราไพบูลย์ คุณวาสนา ลำดี คุณสุมาลี ลายลวด คุณภัชรี ลายลวด ด้วย

DSCN0376 DSCN0379 DSCN0385

ทั้งนี้ทางสหภาพแรงงานได้มีการมอบเงินบริจาคองค์กรต่างๆดังนี้ คุณชาลี ลอยสูง ประธานTEAM  ได้รับมอบเงินสมทบทุนสร้างสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมผู้ใช้แรงงาน จำนวน 100,000  บาท  คุณวิชัย นราไพบรูณ์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มอบเงินสนับสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 12,000 บาท และคุณธีระวุฒิ เบ็นมาตร รับมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้นำแรงงาน สยท.จำนวน 8,000 บาท

การประชุมใหญ่ครั้งนี้นอกจากสมาชิกจะได้รับความรู้และได้ลงมติร่วมกันอย่างพร้อมเพียงกันแล้ว ยังได้รับความชื่นชมถึงการเป็นองค์กรที่ดีมากจากแขกผู้ที่เข้าร่วม
ประธานกล่าวปิดการประชุม เลิกประชุม เวลา 16.20 น. ( ข้อมูลพนักงานทั้งบริษัทฯ 2,109 คน เป็นพนักงานประจำ 1,582 คน พนักงานเหมาช่วง 527 คน เป็นสมาชิกสหภาพฯ 1,409 คน แบ่งเป็นชาย 1,241 คน แบ่งเป็นหญิง 168 คน คิดเป็น 89 เปอร์เซ็นต์ )

นักสื่อสารแรงงาน