ประชุมปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอาชีวนามัยแรงงานไทย พบยังเสี่ยงภายจาการประกอบอาชีพในการทำงาน

สำนักโรคจากากรประกอบอาชีพ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพอาชีวนามัยของแรงงานไทย เมื่อวันที่ 14-16มิถภุนายน 2554 ณ.โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 
 
จากสถิติที่มีผู้ทำงาน ถึง 38.7 ล้านคนที่ประกอบด้วยแรงงานนอกระบบ 24.1 ล้านคน ในระบบ 14.6 ล้านคน คนทำงานยังเสี่ยงภัยกับการประกอบอาชีพ ทั้งในนระบบอุตสาหกรรม และนอกระบบ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการทำงานนั้นนอกจากมีเครื่องจักรอันตรายแล้ว ภัยใกล้ตัวที่คุกคามชีวิตการทำงานของคนงานก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ที่มีทั้ง ฝุ่น สารเคมี  การทำงานที่รีบเร่งซ้ำซาก งานอาชีวเวชศาสตร์จึงเป็นงานสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้อเสนอของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯสมัชชาคน ผู้ใช้แรงงานต้องการให้ผลักดันการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย แต่หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบก็ต้องช่วยดำเนินการส่งเสริมป้องกันดูแล
 
ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการทำงาน และผลักดันเคลื่อนไหวกับทุกรัฐบาล เรื่องสุขภาพความปลอดภัยก็มองเห็นว่าสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับการพัฒนานโยบาย บุคลากร คลินิก ที่ปัจจุบันมีการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานถึง 60 แห่งในปัจจุบัน นี้เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ยังกังวลคือการปรับทัศนคติของแพทย์และบุคลากรที่จะตั้งยึดหลักความเป็นธรรมในการวินิจฉัยตามสภาพของอาการที่เกิดโรคว่าคนงานที่ผ่านเข้ามานั้นเขาเป็นโรคจากากรทำงานจริงๆ แต่ไม่ใช่รู้แต่ก็ยังไม่กล้าวินิจฉัย  เพราะกลัวปัญหาผลกระทบ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์อันใดเล่าการส่งเสริมป้องกันอย่างเดียวก็แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะการแก้ไขป้องกันต้องรู้ต้นตอของปัญหาด้วย
 
ดังนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองที่เป็นผู้ออกนโยบายการพัฒนาประเทศที่กำลังมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม  ในฐานะองค์กรผู้ถูกผลกระทบยังมองไม่เห็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเลยที่พูดถึงงานอาชีวอนามัยของผู้ใช้แรงงาน  จึงอยากเสนอไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
สมบุญ สีคำดอกแค 16มิถุนายน 2554
มีปัญหาสุขภาพป่วยจากากรทำงานติดต่อตรงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร 081-813-28-98