ปฏิรูปประกันสังคมคำตอบ..เพื่อคุณภาพชีวิตคนงาน

“เป็นเรื่องที่ดีที่มีกฎหมายประกันสังคมเกิดขึ้น เพราะสามารถบรรเทาภาระค่ะใช้จ่ายของคนงานได้มากในเรื่องการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องจ่ายตังค์ ถึงแม้จะต้องส่งเงินสมทบด้วย แต่ถ้าคิดว่าเป็นหลักประกันให้คนงานก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ประกันสังคมพัฒนามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือประโยชน์ทดแทน สิทธิต่างๆ  จากเสียงที่คนงานสะท้อนให้ฟัง ก็มีบ้างเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่มีบ่อยๆ เช่น รักษาไม่ดี ให้ยาไม่ดี หรือการพูดจาไม่ดีของพยาบาลและหมอ ทำให้คนงานไม่พอใจ จนคนงานบอกว่าจะย้ายโรงพยาบาล เราก็แนะว่าไม่ต้องย้าย ตรงไหนไม่ดีก็แก้กัน ก็มีการรวบรวมประเด็นปัญหา

ในฐานะที่เราเองได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการประกันสังคม เราก็ใช้ตรงนี้รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆที่คนงานมาร้องเรียน เข้าไปคุยในคณะอนุกรรมการฯ ก็มีการปรับปรุงบ้าง เข้าไปพูดคุยกับทางโรงพยาบาลโดยตรงก็มี เราทำหนังสือในฐานะฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ทางโรงพยาบาลมีการเรียกผู้แทนจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในเขตย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่มาพูดคุยหารือกัน หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่ก็ไม่ดีที่สุด ในเรื่องคุณภาพยา เราก็ไม่แน่ใจ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาพารา ปวดหัวตัวร้อนก็ให้ยามากิน เป็นเรื่องปกติ บางครั้งเราก็เข้าใจหมอ เพราะว่าคนป่วยเยอะมาก หมออาจจะเหนื่อยและเกิดหงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดา

ส่วนปัญหาการไม่จ่ายเงินประกันสังคมของสถานประกอบการ ก็มี 2-3 แห่ง ซึ่งทางผู้แทนสหภาพก็ทำเรื่องร้องเรียนไปหลายครั้ง เช่น ร้องเรียนไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กระทรวงแรงงาน  หรือแม้กระทั่งร้องเรียนไปที่คณะกรรมาธิการการแรงงาน ก็ไม่ได้รับคำตอบแน่ชัด บอกเพียงว่าเช็คแล้วคุณไม่เสียสิทธินะ ใช้สิทธิได้ตามปกติ ส่วนนายจ้างก็ให้รับสภาพหนี้เป็นรายๆไป   เคยไปแจ้งความที่ตำรวจด้วย ตำรวจบอกว่า ไม่เกี่ยวกับตำรวจ เป็นเรื่องของแรงงาน หากไปจับนายจ้างเข้าคุกแล้วใครจะจ่ายเงินเดือนให้พวกคุณ คำตอบจากตำรวจก็ทำให้คนงานถอยไม่เอาเรื่อง ยอมๆไป ขอแค่คนงานไม่เสียสิทธิก็พอ ปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปฏิรูปประกันสังคมครั้งนี้อาจเป็นคำตอบของคนงานก็ได้  คงต้องช่วยกัน

สุรินทร์  พิมพา ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่