บ.ยาง จ.ระยอง ประกาศให้คนงานใช้สิทธิเลือกตั้งได้ภายในครึ่งวัน

พนักงานใน บ.ยางชื่อดังย่านอุตสาหกรรม ปลวกแดง จังหวัดระยอง ตื่นตัวรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ดูได้จากการที่มีพนักงานลงทะเบียน เพื่อเลือกตั้งนอกเขตถึง 60 % บริษัทฯขานรับนโยบายของรัฐที่ขอความร่วมมือในการให้พนักงานไปเลือกตั้งได้ โดยประกาศให้สำรวจว่ามีพนักงานที่ได้ลงทะเบียนไปเลือกตั้งนอกเขตกี่คน และที่ใดบ้างพร้อมทั้งประกาศว่า จะจัดรถรับส่งพาพนักงานไปลงคะแนน แต่ถึงเวลาแห้ว ประกาศไม่รับส่งกลัวผิดกม.ให้คนงานเดินทางเอง กำหนดให้กลับมาทันทำงานเที้ยงตรง เกินเวลาต้องลาพักร้อน

วันที่24 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 19.00 น. บริษัทฯได้มีประกาศให้คนงานทุกคนที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตพื้นที่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ทราบว่า บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยถือเป็นวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา แต่คนงานที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องกลับมาทำงานให้ทันก่อนเวลา 12.00 น. พร้อมกับต้องนำหลักฐานการไปเลือกตั้งจริงมาแสดงให้กับทางบริษัทฯ ด้วย

แหล่งข่าวกล่าวว่าแต่ในความเป็นจริงเมื่อคนงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนั้น เกือบทุกคนกลับมาบริษัทไม่ทันเวลา 12.00น.  ทางบริษัทฯ กลับให้พนักงานใช้สิทธิลาพักร้อนเต็มวัน ซึ่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯได้ประกาศว่า สนับสนุนให้พนักงานไปเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554ได้แต่ให้พนักงานทุกคนเข้าไปทำงานที่บริษัทในเวลา 08.00 น. ก่อนแล้วจึงไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเวลา 12.00น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งต้องนำหลักฐานกลับมาแสดงต่อบริษัทด้วย ส่วนพนักงานที่ต้องกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ต่างจังหวัดในวันที่ 3 กรกฎาคม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯประกาศให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี และให้ใช้สิทธิการลาพักร้อน หากปีนี้พักร้อนหมดให้ใช้สิทธิลาพักร้อนของปีหน้าได้ โดยอ้างสาเหตุว่า บริษัทฯต้องทำการหยุดบำรุงรักษาเครื่อง “บอยเลอร์” (เครื่องทำน้ำร้อน) ผู้ที่ทำการบำรุงรักษาเครื่อง“ บอยเลอร์” (เครื่องทำน้ำร้อน)นั้น ก็คือพนักงานแผนก UTI (แผนกวิศวะ) ซึ่งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 พนักงานแผนก UTI ก็ต้องหยุดเหมือนกัน แล้วใครที่จะเป็นผู้บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำร้อนตามที่บริษัทฯอ้างถึง?

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน