บ.พานาโซนิค เน้นสร้างการทำงานที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2554  บริษัทพานาโซนิค  ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รายใหญ่ในประเทศไทย ได้มีนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในโรงงาน โดยส่งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย(คปอ.)เข้าร่วมอบรม  หลักสูตรเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย ที่ตึกเนชั่น ถนนบางตราด  กม. 5 เป็นเวลา 2 วัน จำนวน 6 คน 
 
ในการอบรมหลักสูตรครั้งนี้มุ่งเน้น เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน มีตัวแทนจากบริษัทต่างๆ จำนวน กว่า 90 คน ส่วนใหญ่เป็น คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ประจำแต่ละสถานประกอบการ การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่กำหนดใช้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น มอก.18001, ISO 18001 เป็นต้น
 
ครั้งนี้ทางบริษัท พานาโซนิค เองได้เล็งความสำคัญ ด้านความปลอดภัยภายในบริษัท เป็นอันดับแรก และได้ยกขึ้นมาเป็นนโยบาย ในการบริหารของบริษัทด้วย การส่งตัวแทนแรงงานเข้าอบรมครั้งนี้ เพื่อหวังเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ให้กรรมการ (คปอ.)ที่ตั้งขึ้นภายในบริษัท
 
ทวี    ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน