บ.ชิ้นส่วนยานยนต์ อ้างโควิด-19 เลิกจ้าง 94 คน ส่งคืนซับฯ 80 คน

นายจ้างซันสตาร์ ได้ประกาศให้ลูกจ้าง 94 คน พ้นสภาพการเป็นพนักงาน พร้อมส่งลูกจ้างบริษัทซับคอนแทรคกลับต้นสังกัด 80 คน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แหล่งข่าวกล่าวถึงประเด็นที่นายจ้างบริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยบริษัทประกาศคำสั่ง เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยอ้างปัญหาเศรษฐกิจของโลกและโรคระบาดไวรัส โควิด-19 ในปี 2563 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 อย่างมากมาย ทำให้ธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทยต้องหยุดกิจการชั่วคราว เพราะกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงมาก ย่อมมีผลกระทบต่อกิจการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ เพราะคำสั่งซื้อชิ้นส่วนในการประกอบยานยนต์ไม่มี ที่มีอยู่ก็มีจำนวนน้อยกว่าปกติ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางบริษัทฯได้พยายามแก้วิกฤติดังกล่าวโดยการใช้มาตรา 75 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ จึงทำให้บริษัทประสบปัญหาค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะจำนวนการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง และขาดทุนตลอดมา บริษัทมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน โดยบริษัทจ่ายเงินเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งพนักงานจะได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2541 คือ เงินเดือนงวดสุดท้าย ค่าครองชีพค่าตำแหน่งถ้ามี ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยตามกฎหมาย ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลือ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ทางบริษัทได้ใช้การเรียกให้พนักงานที่มีรายชื่อรวม 94 คน เข้าพบทีละคนเพื่อพูดคุยเรื่องเงินช่วยเหลือตามอายุงาน แลกกับใบลาออก เช่น พนักงานบางคนอายุงาน 25 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 75,000 บาท อายุงาน 28 ปี รับเงินช่วยเหลือ 80,000 บาท ล่าสุดนายจ้างได้เรียกพนักงานซับคอนแทรค 80 คนเข้าพบเพื่อส่งพนักงานทั้งหมดคืนบริษัทต้นสังกัดทั้งหมด

ทั้งนี้  บริษัทดังกล่าวมีพนักงานทั้งหมด 300 กว่าคน พนักงานซับคอนแทรค 80 คน ซึ่งได้มีการเลิกจ้างแล้ว 94 คน และคืนพนักงานซับคอนแทรค 80 คนกับบริษัทต้นสักกัดแล้ว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน