บ.กันยงอิเลคทริกคาดได้รับแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นปีที่ 5

วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ทางผู้แทนบริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อ มิตซูบิชิ  และ คณะผู้แทนกรรมการสหภาพแรงงานกันยงอีเล็คทริคแห่งประเทศไทย ได้เข้าสัมภาษณ์ การประกวดแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประเภทกิจการขนาดใหญ่ประจำปี  2554   ชึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ ห้า ติดต่อกัน
 
สำหรับการเข้าสัมภาษณ์นั้น ทางผู้แทนบริษัทฯและสหภาพแรงงาน ได้เข้าใจการทำงาน บทบาทหน้าที่ทั้งสองฝ่าย โดยยอมรับว่า ทางผู้บริหารได้ให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์มากตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาทางผู้แทนทั้งสองฝ่ายจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกๆเดือน
 
โดยในนามคณะกรรมการลูกจ้างและสหภาพแรงงาน และผลที่ได้รับ พนักงานมีความเข้าใจ และรู้ปัญหาต่างๆที่กระทบกับการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้พนักงาน และสมาชิกสหภาพแรงงานทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีและมั่นคงต่อไป และในปีนี้คาดว่าคงจะได้รับรางวัลเป็นปีที่ ห้า ติดต่อกัน
 
วีระ ทิพระสาหาร นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ รายงาน