บ้านฉันวันนี้ ตอน วัฒนธรรมข้ามพรมแดน

แม้อุณหภูมิภายนอกจะหนาวเหน็บระดับเยือกแข็ง แต่ภายในห้องโถงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ไนน์เธียร์เตอร์ ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน กลับอบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพด้วยการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มแรงงานจีนและไทย

uvs140204-001 uvs140204-002 uvs140204-003

สุมาลี ลายลวด (วงดนตรีภราดร “การที่มาแสดงดนตรีที่นี่ ได้เอาเรื่องราวของผู้ใช้แรงงานไทยมานำเสนอผ่านบทเพลง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้ใช้แรงงานจีนโดยผ่านการแสดงต่างๆในวันนี้ ถึงแม้ว่าเราจะฟังภาษาไม่รู้เรื่องแต่ก็ทำให้เราได้รู้ได้ว่าแรงงานจีนกับแรงงานไทยก็มีปัญหาคล้ายๆกัน”

ในดินแดนที่เสรีภาพการแสดงออกยังไม่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ ปัญหาของแรงงาน ทั้งเรื่องค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยและความมั่นคงในการทำงาน ถูกนำมาสอดแทรกผ่านศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆ ทั้งดนตรีและละครหลากหลายรูปแบบ ในโอกาสเฉลิมฉลองวันตรุษจีนของกลุ่มแรงงานจีน

uvs140204-004  uvs140204-006

ซุน ฮัง ผู้อำนวยการ “บ้านคนงานย้ายถิ่นปักกิ่ง” กล่าวว่างานครั้งนี้ทำให้คนงานจีนมีโอกาสแสดงออกด้านวัฒนธรรมเพื่อบอกความรู้สึก บอกเรื่องราวของเขาให้สังคมรับรู้ และยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คนงานจีนด้วย

ส่วน เซิง เฉิง คนงานร้านอาหาร เล่าให้ฟังว่าการแสดงของพวกเขานั้นบอกเล่าเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยังมีปัญหา

ขณะที่ เหยา ซูเหลียง คนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ บอกว่า คนงานหนุ่มสาวไม่กลัวงานหนัก แต่อยากได้ความเป็นธรรม

 uvs140204-005  uvs140204-007

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มแรงงานจีนกับแรงงานไทยในครั้งนี้ เป็นสะพานที่เชื่อมข้ามพรมแดนแห่งความแตกต่างทางภาษาและเชื้อชาติ เพื่อสะท้อนว่า ไม่ว่าที่ใดในโลก แรงงานล้วนมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม แต่ก็ต้องเผชิญปัญหาคล้ายกัน ซึ่งต้องการการดูแลแก้ไขในทุกๆสังคมเช่นกัน

นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงานจากประเทศจีน