บันทึกหน้าใหม่…คนงานฮิตาชิฯนับพัน.แห่ร่วมประชุมใหญ่ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16  พฤษภาคม   2554   ที่ผ่านมา   สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญฯประจำปีครั้งที่  11/2554     ณ.  โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8  ธันวาคม  2543  มีสถานประกอบการอยู่ที่ถนนสุขุมวิท  ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  ส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ  การประชุมใหญ่ฯครั้งแรกจัดขึ้นที่ วันที่ 9  มกราคม  2544  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ยอดสมาชิก  492 คน  เข้าร่วมประชุม  400 คน  คิดเป็น 81.30%

ต่อมาปี 2544  บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัด  ได้ย้ายฐานการผลิตามที่  เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินกิจกรรมของสหภาพฯมาโดยตลอด และมีพนักงานเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ณ  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  1,700 คน จากพนักงานทั้งหมด 2,606 คน

ในปี 2554 สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จะครบรอบการดำเนินกิจกรรมสหภาพฯครบ 11ปี  และใน 10ปี ที่ผ่านมา ถึงจะมีสมาชิกพันกว่าคนขึ้นไปก็ตาม  จะไม่มีครั้งใดเลยที่มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ถึง 50%  และฉิวเฉียด  20-30% ทุกครั้ง พอที่จะเปิดประชุมได้ตามกฎหมายเท่านั้น

แต่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่  11/2554  ในวันจันทร์ที่  16  พฤษภาคม  2554  เวลา 13.00 น.  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ทั้งหมด 1,056 คน จากยอดสมาชิกปัจจุบันทั้งหมด  1,700 คน คิดเป็น 62 %   ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 11 ปี

นายวิเชียร  รอดเกิด   ประธานสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “ เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกเห็นความสำคัญของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้และจะเป็นมาตรฐานในการประชุมใหญ่สามัญฯครั้งต่อๆไป  ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯทุกท่าน  และที่ขาดไม่ได้คือกรรมการสหภาพฯทั้ง  14 คน  ที่ได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เรียกสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯได้ถูกวิธี  โดยเฉพาะฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่ทำงานอย่างหนักในการให้ความรู้และทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สมาชิกตระหนักในความรักที่มีต่อองค์กรและความสำคัญของการประชุมใหญ่ฯ   และสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้(16พ.ค54) จะเป็นกำลังใจให้ผมและกรรมการทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อที่จะได้มาในสวัสดิการที่ดีและมั่นคงของมวลสมาชิกต่อไป”

 เชิดชู  ศิริชัย  นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวปราจีนบุรี รายงาน