บริษัทไม่มาจับปลา ปล่อยให้ผู้เลี้ยงปลากระชังเผชิญน้ำท่วมตามยถากรรม

ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำชี  จังหวัดมหาสารคาม  วอนบริษัทมาจับปลา  หลังแม่น้ำชีขึ้นสูง  ทำให้กระชังปลาขาดเสียหาย  ไร้การเยียวยา

ในขณะที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเผชิญวิกฤตอุทกภัยอย่างร้ายแรง  ทำให้ทุกภาคส่วนต้องระดมกำลังให้ความช่วยเหลือ  เพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปให้ได้  ผู้เลี้ยงปลากระชังในระบบพันธสัญญาก็ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเช่นกันกับพี่น้องหลายจังหวัด  ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังต้องแบกรับภาระความเสี่ยงที่ทำพันธสัญญากับบริษัทเอาไว้  โดยทางบริษัทไม่มาจับปลาตามเวลาที่ครบกำหนดในการจับขายแล้ว  ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องแบกรับต้นทุนในการเลี้ยงปลาที่ที่สูงขึ้น  และปัญหากระชังปลาขาดเสียหายซึ่งสาเหตุก็เนื่องมาจากแม่น้ำชีที่ไหลเชี่ยวในเวลานี้พัดเอาเศษไม้มาเกี่ยวกับกระชังปลา  รวมไปถึงถุงทรายที่เป็นตัวถ่วงทุ่นลอยของกระชังถูกับตาข่ายสำหรับล้อมปลาขาดเสียหาย  ทำให้ปลาหลุดออกจากกระชัง

รวมทั้งที่พักสำหรับเฝ้าปลาของชาวบ้านโดนน้ำท่วมทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงง่ายต่อการถูกลักขโมย  การเดินทางไปให้อาหารปลาลำบาก  ต้องพายเรือเข้าไปตั้งแต่ในหมู่บ้านมาที่กระชังปลา เพราะน้ำท่วมหมู่บ้านทั้งหมด  ทำให้เสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุจากเรือล่ม  และที่สำคัญผู้เลี้ยงปลากระชังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่าอาหารสำหรับเลี้ยงปลาที่เพิ่มขึ้นทุกวัน  หากบริษัทไม่มาจับปลา  ปกติแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังจะจับปลาขายให้กับบริษัทตามที่ได้ทำสัญญาไว้เมื่อปลาครบกำหนด  4  เดือน  ซึ่งปลาน้ำหนักโตเต็มที่ได้มาตรฐานที่ตลาดผู้บริโภคต้องการ  แต่ในครั้งนี้บริษัทยังไม่มาจับปลาหลังจากการเลี้ยงไปแล้ว  5  เดือน  ทำให้ต้องประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องจาก  1  เดือนที่ผ่านกำหนดจับ  เพราะชาวบ้านผู้เลี้ยงปลากระชังต้องให้อาหารปลาตลอด  ในขณะที่น้ำหนักปลาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย  ดังเช่นผู้เลี้ยงรายหนึ่งพูดว่า 

“เขาบ่มาเดือดฮ้อนอีหยังกับเฮาดอก  เพิ่นกะจอบแต่ถ่าเอาทอนั่นละ”  (บริษัทไม่มาเดือดร้อนอะไรกับเราหรอก  เขาก็มีแต่รอเอาผลกำไรก็แค่นั้นแหละ  :  แปลโดยผู้เขียน)

จากคำพูดดังกล่าวนี้  ทำให้เห็นว่าบริษัทไม่มาแบกรับความเสี่ยงในภาวะน้ำท่วมครั้งนี้  ร่วมกับผู้เลี้ยงปลากระชังเลย  รวมทั้งไม่มีหน่วยงานใดมาให้ความช่วยเหลือ  แม้กระทั่งบริษัทเอง  มิหนำซ้ำยังไม่มาจับปลาที่ครบกำหนดแล้ว  ผู้เลี้ยงปลาในแถบบริเวณนั้น  ก็ไม่รู้สาเหตุว่า  ทำไมบริษัทถึงไม่มาจับปลาเช่นกัน ? 

                                                               นายโอภาส  สินธุโคตร นักสื่อสาเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน