บริษัทไดอะโมเดริ์น(D-MET) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมครั้งใหม่

ตามที่สหภาพแรงงาน ทีไอดี  ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท ไดอะโมเดริ์น เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2553 เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและความมั่นคงในการทำงานของมวลสมาชิกและพนักงานในบริษัทฯ ผลจากการเจรจา 3ครั้ง บริษัทฯ ตกลงข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ในหมวดความปลอดภัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทตกลงให้มีการดูดฝุ่นทุกชั่วโมง ภายในโรงงาน ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจต่อคนงาน เดิมดูดฝุ่นวันละ 2 ครั้งเช้า-บ่าย    เดิมมีเครื่องดูดฝุ่น 1ตัว จัดหาใหม่มาอีก 6 ตัวเป็น 7 ตัว

2. บริษัทตกลงให้พื้นที่ภายในบริษัทเพื่อทำสนามฟุตชอล และ สนามเปตอง

3. บริษัทตกลงจัดหาซุ้มบ้านทรงไทยรอบๆโรงงาน เพื่อเป็นที่พักผ่อนให้กับพนักงาน และเพื่อความสวยงามบริษัทยังปลูกต้นไม้ทำสวนหย่อม รอบๆซุ้ม ที่จะทำให้ภูมิทัศน์ในสถานประกอบการน่าอยู่

4. บริษัทตกลงเพิ่มชุดยูนิฟร์อม (ชุมทำงาน) จาก 2 ชุด เป็น 3ชุด

5. บริษัทตกลงปรับค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานทุกคน สิทธิ์นี้ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานด้วย จาก 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท

บริษัทไดอะโมเดริ์น เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ หลายๆแบร์น เช่น ฮฮนด้า  มิตชูบิชิ  อีชูชุ  นิสสัน เ ปิดการผลิตมาแล้ว 6 ปี สำนักงานตั้งที่ 700/422 หมู่ 7  ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังเปิดการผลิตได้ 2ปี คนงานของบริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ทีไอดี  (สหภาพแรงงาน ทีไอดี มีสำนักงานอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ)  ปัจจุบันบริษัทและสหภาพแรงงานอยู่ร่วมกันด้วยความปราณีและประนอมมีระบบแรงงานสัมพันธ์ดีขึ้นตามลำดับ

ธีระวุฒ  เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ  รายงาน