บริษัทแอล ที ยู ฯ อบรมการป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

บริษัท  แอล ที ยู  แอพพาเรลส์  จำกัด  ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องความปลอดภัย  ในการป้องกันอัคคีภัย  และอพยพหนีไฟประจำปี  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2555  เวลา  13.00  น.  บริษัทแอล  ที  ยู  แอพพาเรลส์  จำกัด  ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

โดย  นายเกรียงไกร  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และทีมงานดับเพลิงจากเทศบาลอำเภอกระทุ่มแบน  ได้มาให้ความรู้กับพนักงาน  การฝึกอบรมในรูปแบบสันทนาการสลายพฤติกรรมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งในแต่ละเกมส์จะหาผู้แพ้-ชนะ  และให้กลุ่มที่ทำผิดกติกา หรือแพ้ ถูกทำโทษโดยวิธีการให้ออกมาแสดงความกล้าต่อหน้าเพื่อนพนักงาน  เป็นการฝึกให้ใช้สติและความกล้า  เช่น เกมส์จับคู่  2  คน  ก็จะให้ช่วยคนป่วยแบบขี่หลัง  จับคู่  3  คนให้ช่วยคนขาหัก  จับคู่  4  ประสาน  ช่วยคนเจ็บกรณีคนเจ็บมีน้ำหนักตัวที่มาก  จับกลุ่ม  5  คนช่วยกรณีคนเจ็บหลังหัก 

 

จากนั้นก็ให้ความรู้เรื่องถังดับเพลิงที่บริษัทมีอยู่ในสถานประกอบการ  ว่าสามารถใช้ดับไฟได้กี่ชนิด  และความหมายของสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างถังดับเพลิง   สัญลักษณ์  A  =  ไฟที่เกิดจากของแข็ง เช่น  กระดาษ หญ้า  ฟาง  เสื้อผ้า  นุ่น   B = ไฟที่เกิดจากของเหลว  เช่น  น้ำมัน   แก๊ส  สารเคมี   C =  ไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว  เช่น  ไฟฟ้าช็อต  และไห้ความรู้เพิ่มเติมว่า  น้ำมันที่เกิดจากสัตว์ทุกชนิดสามารถติดไฟได้  และน้ำมันมะพร้าว ก็ติดไฟได้ถ้าอยู่ในปริมาณความร้อนที่จุดติดไฟได้   และให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการใช้ถังเคมีที่ถูกต้อง  และต้องตรวจสอบถังเคมีทุกครั้งก่อนใช้งาน

จากนั้นเป็นการฝึกภาคปฏิบัติให้พนักงานฝึกผจญเพลิงจากการรั่วไหลของแก๊สจนเกิดไฟไหม้  ให้พนักงานฝึกดับที่เปลวไฟก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถดับไฟได้  จากนั้นให้ฝึกดับที่ต้นเพลิงจะสามารถดับไฟได้อย่างถูกวิธี  ขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกอบรมคือการซ้อมอพยพหนีไฟและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปที่จุดนัดพบ

                                                                                     นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   รายงาน