บริษัทยางโอตานิ รณรงค์วันความปลอดภัย

วันที่  10   พ.ค.  56 10.00-11.00 น.  ที่ บริษัทยางโอตานิ จำกัด    ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในวันความปลอดภัยแห่งชาติ จึงได้ให้มีการเดินรณรงค์ในบริษัทฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน  10 กว่าคน  ได้เดินและให้ความรู้ความในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ได้ให้ความรู้ไปด้วย พูดให้พนักงานได้สวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานและให้สวมใส่เครื่องป้องกันโรคที่จะเกิดจากการทำงาน เช่น ในบ้างแผนกที่มีสารเคมี  แผนกที่มีความเสี่ยงในการทำงาน และให้ใส่อุปกณ์ป้องกัน ที่สามารถเบิกได้อยากให้พนักงานเล็งเห็นความปลอดภัยในการทำงาน และให้ช่วยกันระมัดระวังและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

DSC09004 DSC09011

นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน