บริษัทฟอร์ดและมาสด้า : สุดล้ำด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2553   กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง    ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของบริษัท  Auto  Alliance  Thailand   อ.บ่อวิน   จ.ระยอง      นำโดยนายชโลธร  ผาโคตร    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนางศรีสุดา   อุบล  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประมาณ  60  คน   นายไพฑูรย์  แก้วมี    รองประธานอาวุโส บริษัท  Auto  Alliance  Thailand   กล่าวต้อนรับพร้อมกับชี้แจ้งนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ   นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสเดินเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตรถยนต์  Mazda  2 และ  Ford  Festa    ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ
 
นายชโลธร   ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ได้กล่าวขอบคุณ    นายไพฑูรย์  แก้วมี    รองประธานอาวุโส บริษัท  Auto  Alliance  Thailand   ที่ได้เปิดโอกาสให้คณะเจ้าหน้าที่  จป.วิชาชีพ และกรรมการคปอ.ฝ่ายลูกจ้างได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยเพื่อจะได้นำกลับไปพัฒนาสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีต่อไป
 
ทั้งนี้ นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ ได้มีคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ร่วมกับภาครัฐ ซึ่งมีการประชุมกันทุกเดือน  จึงได้ประสานไปยังคุณ สมศักดิ์ สุขยอด ประธานสหภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออก จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานแล้วพบว่า “ทางบริษัทฯ มีการบริหารงานด้านความปลอดภัยที่ดี  มีนโยบายที่ชัดเจน และ เป็นที่แน่นอนว่า อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สระบุรีส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทเซรามิค  แต่ถึงแม้ ประเภทอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกัน  แต่การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่แตกต่างกันมากนัก  และคิดว่าในสิ่งดีๆที่ได้รับจากการดูงานครั้งนี้ก็จะนำกลับไปปรับใช้ในสถานประกอบการ และเข้าเสนอกับบริษัทในกลุ่มพื้นสระบุรีเพื่อการแลกเปลี่ยนปรับปรุงและพัฒนากันต่อไป” นายบุญสมกล่าว
 
นงนุช ไกรศาสตร์-สวรรยา สุวรรณเพ็ญ นักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานสระบุรี รายงาน