บริษัทประกาศปิดงานคนงานประจำ สั่งบ.ผู้รับเหมารับด่วน 500 อัตราเสริมกำลังผลิต

วันที่ 31มกราคม 2554 ริมถนนบนฟุตบาทข้างรั้วบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  บริษัทผู้รับเหมากว่า 7 บริษัท ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครงานและต้องการคนงานจำน
วนมาก เพื่อป้อนให้กับบริษัทต่างๆทั้งในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ปิ่นทอง บ่อวิน และ อิสเทิร์นซีบอร์ด 
 
หนึ่งในบริษัทที่ต้องการพนักงานเข้าทำงานด่วน อยู่ระหว่าการประกาศปิดงานคนงานประจำตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2553 เหตุจากการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปีของสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานกว่า 600 คนยังคงอยู่นอกโรงงาน  
 
เจ้าหน้าที่รับสมัครงานของบริษัทผู้รับเหมารายหนึ่งเปิดเผยกับนักสื่อสารแรงงานว่า ขณะนี้ (1 กุมภาพันธ์2554) ต้องการคนงานด่วนจำนวน  500 คน เพื่อเข้าทำงานในบริษัทดังกล่าว โดยนอกเหนือจากสวัสดิการที่มีแล้วยังเพิ่มข้อเสนอที่พิเศษกว่าที่อื่นคือ หากสมัครภายในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน จะได้รับเงินพิเศษเดือนละ 500 บาทต่อเดือน และครบสามเดือนจะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 1,500 บาท 
 
นางสาวเอ (นามสมมุติ) ให้สัมภาษณ์ว่า เพิ่งจบมาต้องการมีงานทำเป็นว่า เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตอิเล็กทอนิคส์ จึงสมัครไว้ คิดว่าคงได้งานทำค่าแรงก็ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ มีสวัสดิการประกันสังคม ก็คงทำไปก่อน
 
สมหมาย ประไว  นักสื่อสารแรงงาน ศุนย์ชลบุรี-ระยอง รายงาน