น้ำท่วมอยุธยา พ่นพิษตู้เย็นปราจีนประกาศหยุดการผลิต

แรงงานปราจีน ควร พิษน้ำท่วมอยุธยา  ตู้เย็นฮิตาชิ ปราจีนฯ หยุดการผลิต โดนมาตรา 75 คนงานกว่า 1,000 คน ต้องรับกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยเกิดปัญหาภาวะวิกฤติน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่  ในหลายจังหวัด และจังหวัดที่ท่วมหนักตอนนี้ คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิตและส่งชิ้นส่วนตู้เย็น คอมเพรสเซอร์ บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตตู้เย็น  ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนส่งได้ดังกล่าวทำให้บริษัทฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ ต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ใช้มาตร 75 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยจ่ายค่าจ้างร้อยละ 75

บริษัทฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบว่า บริษัทฯมีความจำเป็นต้องให้พนักงานสายการผลิตหยุดงานชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2554 และให้เริ่มทำงานในวันที่ 25 ตุลาคม  2554  และหลังจากวันที่ 25 ตุลาคม 2554  บริษัทฯจะประเมินสถานการณ์น้ำท่วม และการส่งคอมเพรสเซอร์อีกครั้ง หากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นทางบริษัทฯจะประกาศวันหยุดให้ทราบต่อไป และในระหว่างการหยุดงานนี้  บริษัทฯจะจ่ายเงินให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างที่พนักงานได้รับตลอดระยะเวลาที่บริษัทมีคำสั่งให้หยุดงาน

ในการประกาศของบริษัทฯในครั้งนี้  เป็นประกาศโดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือร่วมเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันกับทางสหภาพแรงงานฮิตาซิ ประเทศไทย  ในที่ประชุมกรรมการสหภาพแรงงานมองว่า  น่าจะมีทางออกที่ดี มากกว่าการใช้มาตรา 75 ของทางบริษัทฯ   ซึ่งมีผลส่วนพนักงานที่เงินเดือนค่าจ้างที่ค้อนข้างต่ำ และบางฝ่ายแผนกเท่านั้น สหภาพแรงงานเห็นว่าทางบริษัทฯควรใช้การลดต้นทุนจากผู้บริหารหรือผู้จัดการที่เงินเดือนมากกว่าเสียก่อน เพราะคนหนึ่งมีเงินเดือนที่สูงกว่าพนักหลายสิบคนอย่างแน่นอน ซึ่งหากลดสัก 10 คนจะสามารถลดต้นทุนได้หลายร้อยคนอย่างแน่นอน ทั้งๆที่ทางบริษัทฯพึ่งจะปิดงวดงบประมาณที่สอง ขอบคุณพนักงานที่ช่วยทำให้บริษัทฯมีกำไร วันนี้พอมีผลกระเล็กน้อยก็ตอบแทนด้วยการประกาศปิดงานเสียแล้ว หนึ่งในกรรมการสหภาพแรงงานกล่าว

ตัวแทนกรรมการสหภาพแรงงานยังกล่าวอีกว่า   ช่วงนี้ที่ทางสหภาพแรงงานฯกำลังเตรียมที่จะมรการยื่นข้อเรียกร้องให้นายจ้างปรับสวัสดิการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในช่วงปลายปี แต่กลับมาเจอเหตุการณ์ถูกนายจ้างประกาศปิดงาน ด้วยไม่สวามารถผลิตสินค้าได้แบบนี้เหมือนเป็นลูบหัวชมว่าสร้างผลกำไรให้บริษัท แล้วตอบแทนด้วยการปิดงานก่อนมีการยื่นขอสวัสดิการ  ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสหภาพแรงงานได้ทำหนังสือขอคัดค้านการประกาศของบริษัทฯ เพื่อขอมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบว่าจริงแท้หรือไม่ บริษัทประสบภาวะขาดทุนและผลประกอบการที่ย่ำแย่แล้วหรืออย่างไร

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวปราจีนบุรี รายงาน