นารีทำพิษ อ.พานทองและ อ.พนัสนิคมยังอ่วม นิคมอมตะคลี่คลาย

Untitled-1

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ทางทีมงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกสาขาอมตะนครได้ลงสำรวจพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และอ.พานทอง เนื่องจากฤทธิ์ของพายุนารีที่ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง สองวันทำให้สถานการณ์น้ำท่วมที่เพิ่งจะคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนกลับสู่วิกฤตอีกครั้ง

ทางทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่เมื่อเวลา 09.30 น.ซึ่งท้องฟ้าสว่างไม่มีฝนแล้วหลังจากตกมาเกือบตลอดคืนผลจากการสำรวจภายในนิคมฯอมตะนครทำให้เห็นการทำงานของทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาคอยอำนวยความสะดวกทางจราจรและเจ้าหน้าที่ทหารที่ยังคงบริการรับส่งประชาชนที่ต้องการเดินทางในบริเวณน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่นิคมฯและเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังช่วยกันกู้สถานการณ์กันอย่างเข็งขันจนทำให้สถานการณ์คลี่คลายยวดยานสัญจรได้สะดวกขึ้นเกือบทั้งนิคมโดยมีรถแมคโคร รถดับเพลิงที่ช่วยสูบน้ำประจำไว้กระจายในหลายจุด มีการทำคันดินกั้นกักน้ำไว้เป็นจุดๆและใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออก

ในขณะที่ทีมงานได้ทำการสำรวจในพื้นที่ อ.พานทองซึ่งเป็นเขตติดต่อกับนิคมฯอมตะนครซึ่งมีบ้านเรือน บ้านเช่า ห้องแถวที่พักของคนงานและประชาชนในพื้นที่ ร้านค้า กลับกำลังเผชิญวิกฤตอีกครั้งเพราะน้ำยังคงท่วมขังสูง30-40เซนติเมตร และหากเข้าไปในแถบ ต.โคกขี้หนอนมีน้ำท่วมสูงประมาณ80-90เซนติเมตร และในเขต ต.บ้านเซิตได้ทำการตัดไฟแล้วเนื่องจากน้ำขึ้นสูงมาก เนื่องจาก มวลน้ำจากอ.พนัสนิคมซึ่งมีน้ำท่วมสูงมากกว่าในอ.พานทองที่คลาดการว่าจะทะลักไหลมาสู่ อ.พานทองในไม่ช้านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในขณะนี้ กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกกำลังระดมสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ หลังจากได้ดำเนินการไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนคาดว่าครั้งที่สองจะดำเนินการภายในสัปดาห์หน้า และกำลังรอน้ำใจจากพี่น้องแรงงานในภาคส่วนต่างๆที่จะเข้ามาช่วยกันบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้

นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน