นายจ้างให้หยุด 6 วัน ไม่จ่ายเป็นค่าจ้าง

คนงานบริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร้องนายจ้างประกาศหยุดงานเนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 54 เป็นเวลา 6 วัน โดยไม่ได้รับค่าแรงตามกฎหมายแรงงาน แต่ทางบริษัทฯ มีความยินดีจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินคนละ 500 บาท เพื่อบรรเทาตวามเดือดร้อนของพนักงาน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้รับร้องทุกข์จากคนงาน บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 157-158 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบกิจการประเภท ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

น.ส.ประพัช คนดี แผนกกล่อง เล่าว่า “เป็นคนงานรายวัน ค่าแรงวันละ 228 บาท รับค่าจ้างทุกวันที่ 20 และ 5 ของเดือน วันที่ 15 พ.ย. 54 จะตัดวิก เงินที่สั่งหยุดจะไม่จ่ายค่าแรง แต่จะจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ นายจ้างอ้างว่าไม่จ่ายเพราะว่าใช้มาตรา 75 ไม่ผิดไม่จ่ายก็ได้ อาทิตย์แรกให้หยุด น้ำไม่เข้า อาทิตย์ที่ 2 สั่งให้พนักงานมาทำงาน และบริษัท มีโครงการจิตอาสาระวังไม่ให้น้ำเข้าโรงงาน ใครจะมาทำก็ได้ บริษัทจ่ายให้วันละ 100 บาท มีคนงานมาทำประมาณ 30 กว่าคน แต่อาทิตย์แรกที่บริษัทสั่งหยุด 7-12 พ.ย. 54 บริษัทไม่จ่ายเป็นค่าแรง แต่สั่งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ คนละ 500 บาท มีกรรมการสหภาพที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 5 คน ฝ่ายบุคคลบอกว่าเซ็นๆไปเหอะ อย่าเรื่องมาก เค้าให้เซ็นก็เซ็น ”

ประกาศบริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ ถึงพนักงานทุกท่าน หลังจากได้ประชุมกับสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.45-12.20 น. ณ ห้องโชว์ no.2 เรื่องประกาศหยุดงานเนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 54 เป็นเวลา 6 วัน โดยไม่ได้รับค่าแรงตามกฎหมายแรงงาน แต่ทางบริษัทฯ มีความยินดีจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินคนละ 500 บาท เพื่อบรรเทาตวามเดือดร้อนของพนักงาน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

หลังจากนั้นพนักงานไม่พอใจให้กรรมการสหภาพแรงงานเข้าไปคุยกับบริษัทใหม่ แต่กรรมการยังไม่ได้เข้าไปเจรจา เพราะกรรมการบางส่วนได้เซ็นชื่อลงไปในเอกสารบันทึกการประชุมไปแล้ว เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี จึงเข้ามาปรึกษากับทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานฯว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

การที่เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานแห่งนี้ รู้สึกว่าจะช่วยเหลือได้ และคิดว่าเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ เพราะไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือกับใครและที่ไหน

                   อัยยลักษณ์  เหล็กสุข  นักสื่อสารแรงงาน รายงาน