นายจ้างโหดตั้งแง่บีบพนักงานลดสวัสดิการฮวบ หวังจ้างงานราคาถูก

เมื่อวันที่  27  มกราคม 2554  ที่สำนักงาน สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ  แห่งประเทศไทย  ชั่วคราว ซอย บางแสน  2  บางปู  สมุทรปราการ  มีสหภาพฯ  ที่โดนกระทำหรือโดนเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมี 3 สหภาพฯ ดังต่อไปนี้

1.  สหภาพแรงงาน แม็กซิส สถานที่ตั้งคือ จ.ระยอง เป็นผู้ผลิต ยางรถยนต์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ สหพันธ์ยานยนต์และชิ้นส่วน  แห่งประเทศไทย  ปัญหาที่เกิดคือ มีการยื่นข้อเรียกร้องไปยังนายจ้าง แต่นายจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องสวน และมีการปิดงาน เพื่อบีบให้สหภาพแรงงานยอมลดสภาพการจ้าง และสวัสดิการที่มี และข้อเรียกร้องได้เจรจามาตั้งแต่วันที่  25  พ.ย. 2553 และนายจ้างยังไม่ยอมเจรจา กรณีข้อเรียกร้องของทางสหภาพแรงงานนั้นหาผลสรุปได้เกือบทั้งหมด แต่ขณะนี้ทางนายจ้างที่ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานเพื่อขอลดสวัสดิการทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้ 1.ขอเปลี่ยนเวลาทำงานจากเดิม 2 กะเป็น 3 กะ 2.เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเบี้ยการผลิต โดยยกเลิกมาเป็นรูปแบบมาตรฐานการทำงาน ตามวิธีการมาตรฐานทั่วไป 3.ขอให้มีอายุขอตกลงเป็นเวลา 3 ปี จึงทำให้ยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ทางนายจ้างจึงได้ทำการปิดงานต่อ แต่ในทางการผลิตได้นำแรงงานข้ามชาติ และแรงงานเหมาค่าแรงเข้าไปทำงานแทน คนงานทั้งหมดที่ถูกปิดงานอยู่นะขณะนี้กว่าพันคน ที่ชุมนุมอยู่ในป่ายางข้างโรงงาน

2.  สหภาพแรงงานฟูจิตสึ สถานที่ตั้งอยู่ที่นิคมแหลมฉบังซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์  แห่งประเทศไทย    เป็นผู้ผลิตแอร์คอนนิชั่น  มีนายจ้างเป็นคนญี่ปุ่น  ปัญหาที่เกิดคือ มีการยื่นข้อเรียกร้องไปยังนายจ้าง  และมีการเจรจาไปแล้วหลายรอบ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า และได้ถูกนายจ้างกดดันอย่างหนักด้วยการปิดงานตั้งแต่วันที่  25  ธ.ค. 2553  จนถึงวันนี้ กลุ่มพนักงานสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย ประมาณ 620  คน พร้อมผู้นำแรงงานรวมตัวชุมนุม บริเวณด้านข้างบริษัทฯฟูจิตสึ  เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 92/9  ม.2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

3.  สหภาพแรงงาน พีซีบี เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ พื้นที่ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์  มีนายทุนเป็นคนไทยปัญหาที่เกิดคือโรงงานโดนไฟไหม้ และนายจ้างก็ได้แจ้งปิดกิจการ โดยจ่ายค่าจ้างก้อนหนึ่งโดยให้ไปเฉลี่ยแบ่งกันเองจากจำนวนพนักงานห้าร้อยกว่าคน  และไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเงินกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายให้โดยเด็ดขาด

ก่อนหน้านี้สหภาพแรงงานทั้ง 3 แห่ง ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือหาข้อสรุปแนวทางที่จะยุติข้อขัดแย้งที่นายจ้างตั้งแง่เพื่อกดขี่คนงานไทยได้เลย  การรวมตัวเข้ามาร้องทุกข์ต่อสมาพันธ์ฯครั้งนี้จึงเป็นความหวังสุดท้ายที่เหลือ
 

ทวี   ประดับศรี  นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวแรงงานฉะเชิงเทรา   รายงาน