นายจ้างเอ็กซ์เซลเล้นท์พลิกลิ้น ! ไม่จ่ายค่าชดเชยตามตกลง- ลูกจ้างลุกบุกตลาดหลักทรัพย์ทวงความเป็นธรรม

วันนี้(8 พ.ย.) เวลา 11.00 น. พนักงานบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด ประมาณ 300 กว่าคนได้เดินทางมาที่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอเจรจากับตัวแทนบริษัทให้จ่ายค่าชดเชย และค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายหลังที่บริษัทในเครือสหพัฒน์ประกาศปิดกิจการไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการเจรจานายจ้างยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

หลังวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนฝ่ายนายจ้างได้มาตามนัดหลังจากวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 พนักงานได้ไปที่หน้าบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) เพื่อยื่นหนังสือเพื่อเจรจากับนายจ้างให้จ่ายเงินค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2541 ซึ่งนายจ้างได้ตกลงจ่าย 30% ในวันที่ 7 พ.ย. 2555 และจะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ จนกว่าจะครบตามกฎหมายกำหนดในเดือนธันวาคม  แต่เมื่อถึงวันที่ 7 พ.ย. ลูกจ้างมาพร้อมกันเพื่อรับเงิน แต่ฝ่ายนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยตามที่ได้ตกลง ซึ่งมีตัวแทนของฝ่ายนายจ้างมีรายชื่อดังนี้ 1.นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน์ 2.นายสรรเสริญ  ประยูรพงษ์ 3.นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตน์กุล 4. นายธวัชชัย  จิตต์ธรรมวาณิช ได้อ้างกับลูกจ้างว่า “มีคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งให้บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวมจำนวนเงิน 24,029,474.80 (ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย สั่ง ณ วันที่ 5 พ.ย. 2555 และอ้างต่ออีกว่า ยังขายเครื่องจักรไม่ได้ และยังไม่ได้โอนเงินเข้ามาในบัญชีของบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด ถ้ายังไม่ได้ในตอนเย็นนี้ก็อาจจะได้พรุ่งนี้เช้า” ต่อมาเวลา 11.00 น. ตัวแทนพนักงานได้เข้าเจรจากับนายจ้างอีกครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า ซึ่งพนักงานทุกคนได้มีมติยืนยันร่วมกันว่า จะเรียกร้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด ประกอบด้วย ค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้รับตามสิทธิ และกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 11 ว่าด้วยค่าชดเชย มาตรา118-122

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการประกาศเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีผลให้พนักงานจำนวนกว่า 358 คน มีพนักงานรายเดือนจำนวน 81 คน และพนักงานรายวัน 277 คน พนักงานมีอายุการทำงานตั้งแต่ 10-32 ปี และพนักงานจะมีอายุที่ 25-56 ปี ต้องถูกดเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแถลงการณ์ครั้งที่ 2 พนักงานบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 94 ม.5  ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง (โรงงานสาขา  ตั้งอยู่เลขที่ 33 ม.1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง มีพนักงาน 36 คน ถูกกระทำเหมือนกัน) บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวน 8 คน 1.นายบุญส่ง ตันดุลยกุล จำนวน 1หุ้น 2.นายครรชิต ทองแหวน จำนวน1หุ้น 3.นายอุดม สาธิตะกร จำนวน1หุ้น 4.พลเอกเชิญชัย พินิจสุทาโภชน์ จำนวน1หุ้น5.นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล จำนวน1หุ้น 6.นายประสงค์ สุมะนาจำนวน1หุ้น 7.นายเกษม พรมสุวรรณศิริ จำนวน1หุ้น 8.บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% จำนวน 369,999,300 หุ้น กรรมการผู้มีอำนาจ 9 คน 1.นายบุญชัย โชควัฒนา 2.พลเรือเอกอนุชิต  เภกะนันทน์ 3.นายประสงค์ สุมะนา4.นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน์ 5.นายวิทยา โล่วานิชย์เจริญ 6.นายปัญญา  กลิ่นตลบ  7.นายสมมาต  ขุนเศษฐ 8. นายสรรเสริญ  ประยูรพงษ์ 9.นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตน์กุล

อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน