นายจ้างเรียกประชุมคนงานฟูจิโคคิ หวังกล่อมให้ลูกจ้างยอมรับข้อเสนอ!!

เมื่อวันที่  14   ธันวาคม   2555   เวลา  13.30   น  สหภาพแรงงานฟูจิโคคิได้มีการเจรจาเป็นครั้งที่  3  หลังจากการเจรจาทั้ง  2  ครั้งที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้า   ณ   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี    โดยมีนายยูทาคะ  นากาคุโบะ   ประธานบริษัทเข้าร่วมเจรจาเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการเจรจามา  หลังจากเจรจาได้ไม่นานนายนากคุโบะ  ได้เกิดความเครียดทำให้ต้องออกจากห้องเจรจาและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เพราะเป็นโรคหัวใจ

ในช่วงเวลา  16.30 น . ก็มีสมาชิกสหภาพแรงงานเริ่มทยอยมาร่วมชุมนุมและเฝ้ารอตัวแทนเจรจาออกมาชี้แจงผลการเจรจาในวันนี้ ที่หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

นายศักดา  คำแสน   ประธานสหภาพแรงงานฟูจิโคคิ  กล่าวว่าเมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2555   เราได้ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมตินัดหยุดงาน   และเราก็ได้มติจากที่ประชุมใหญ่ให้นัดหยุดงานแต่เรารอให้มันเป็นไปตามกระบวนการ   ผลการเจรจาในวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปจากเดิม  แต่ถึงอย่างไรก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและขอขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้และขอขอบคุณพี่ๆ จากสหภาพแรงงานต่างในพื้นที่ที่มาให้กำลังใจ    

นางสาวธนพร  วิจันทร์   เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  / ที่ปรึกษาในการเจรจา

“  วันนี้นายจ้างยังเสนอให้เท่ากับที่ได้เรียกประชุมพี่น้องเมื่อวานนี้    การเจรจาก็ต้องดำเนินการต่อไป  ผู้แทนเจรจาพยายามจะเรียกร้องให้ได้สวัสดิการที่ดีแก่พี่น้องมากที่สุด   วันนี้นายจ้างเสนอให้โบนัส  เกรด  A  =  2.3   +  2,000   บาท  เกรด B  =   2.0 +  2,000   เกรด C =  1.8 +  2,000  และจะมีการนัดเจรจาอีกครั้งในวันที่  18  มกราคม  2555  เวลา  14.00   น. ”

“ เมื่อวานนี้นายยูทาคะ    นากาคุโบะ    ประธานบริษัทฯ ได้เรียกประชุมลูกจ้างและเสนอให้ทุกคนรับข้อเสนอของบริษัทฯ คือ   A    =    2.3   +  2,000   บาท    เกรด B  =    2.0 +   2,000      เกรด C =  1.8 +  2,000      เงินปรับประจำปี  เกรด  A = 4.5  %   เกรด B =  4.2  %   เกรด C = 3.9  %     โดยนำการขาด  ลา  มาสายมาตัดเกรดด้วย  ส่วนเบี้ยขยันเดือนแรก  500  บาท  เดือนที่2    600   บาท   เดือนที่ 3     700  บาท   หากขาดงานในเดือนไหนก็จะได้รับเงินเพียงครึ่งหนึ่งของเงินเบี้ยขยัน  และต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่   500  บาท   โบนัสเคยได้สูงที่สุด   3.2   เดือนและค่อยๆลดลงมาจนเหลือ 1.3  เดือน  ทำให้ลูกจ้างผละงานประท้วงในปลายปีที่แล้ว   และได้เริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงานขึ้น   จริงๆแล้วก็ไม่อยากหยุดงานแต่เพราะถูกกดดันและลดสวัสดิการลงมากจึงทำให้ลูกจ้างรับไม่ได้   เพราะจากที่ทำงานมาบริษัทมีผลประกอบการดี  มีโอทีทุกวัน   สินค้าก็ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ   ไม่น่าจะขาดทุน ”  ลูกจ้างรายหนึ่งกล่าว     

นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน