นายจ้างอ้อนลูกจ้างต่อหน้าศาลขอลดค่าชดเชย15% อ้างหัวหน้าแผนกเชิดเงิน

ศาล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ศาลแรงงานภาค2 จังหวัดระยองได้มีกลุ่มลูกจ้างบริษัท ไทยวูรี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัดที่ตั้งอยู่ที่ต.ห้วยโป่งอ.เมืองจ.ระยอง ซึ่งมาไกล่เกลี่ยกับทางนายจ้างเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเดิมทีนายจ้างนัดจะมาจ่ายค่าชดเชยตามที่ได้ตกลงไว้เมื่อครั้งก่อนแต่คราวนี้มาขอเลื่อนไปเป็นวันที่28ตุลาคม2556 และขอลด15%ของค่าชดเชยและค่าจ้างค้างจ่ายคนละประมาณ10 วันรวมถึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและให้ลูกจ้างถอนฟ้องทั้งหมดและให้แจ้งบัญชีของลูกจ้างที่ฟ้องแต่ละคนเพื่อสะดวกในการโอนเข้าบัญชีซึ่งปกติลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด ตามที่ตัวแทนลูกจ้างและทนายฝ่ายลูกจ้างตกลงกันกับฝ่ายนายจ้าง

กรณีดังกล่าวเกิดจากทางบริษัทฯได้มีคำสั่งย้ายพนักงานในแผนกนั่งร้านและผสมสีให้ไปทำงานที่กรุงเทพเพราะที่ระยองไม่มีงานให้ทำหากใครไม่ไปก็ให้มาลาออกซึ่งมีบางส่วนได้ลาออกไปบ้างเพราะรับไม่ได้ที่บางรายเป็นสามีภรรยากันแต่ถูกย้ายให้ไปทำงานคนละที่กัน บางคนตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ระยองต้องย้ายไปที่อื่นก็ไม่สะดวกแต่คนงานที่เหลือ16 คนไม่ยอมลาออกจนนายจ้างเลิกจ้างและไม่ได้ให้ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวมถึงค่าจ้างค้างจ่ายคนละประมาณ10วันจนลูกจ้างทั้ง16 คนร่วมกันจ้างทนายความมาทำการฟ้องร้องนายจ้างในที่สุด

หนึ่งในคนงานที่มาในวันนี้ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “เดิมทีนายจ้างอ้างว่าได้มอบเงินทั้งหมดให้กับนายชลอหัวหน้าแผนกเพื่อนำมาจ่ายกับลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายไปทำงานที่อื่นแต่นายชลอได้นำเงินไปแล้วไม่มาทำงานอีกเลยบริษัทจึงไม่รับผิดชอบลูกจ้างจึงร่วมกันติดต่อทนายความเพื่อฟ้องเรียกเงินค่าจ้างค้างจ่ายและค่าชดเชยตามกฎหมายจนนำมาสู่การไกล่เกลี่ยและตกลงกันได้ในวันนี้ซึ่งนายจ้างอ้อนวอนว่าให้พวกเราเห็นใจบริษัทฯขอลด15%เพราะนายจ้างถูกนายชะลอโกงเงินไป ทำไมเราต้องรับผิดชอบไม่เข้าใจเงินที่ได้ก็ไม่เยอะซ้ำยังต้องจ่ายให้ทนายคนละ10%ของเงินที่แต่ละคนได้รับ รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมค่าบอกกล่าวที่นิติกรบอกว่าต้องได้ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ที่เราไม่มีความผิดอะไรเลยนายจ้างเองก็ไม่ได้ปิดกิจการทำไมยังมาขอลดอีกแย่จริง”

ก่อนเดินทางกลับลูกจ้างหญิงคนหนึ่งประได้กล่าวกับทนายความว่าหากนายจ้างไม่จ่ายเงินให้ครบทุกคนจะไม่ถอนฟ้องเด็ดขาดและพูดด้วยความไม่ไว้วางใจเนื่องจากค่าจ้างที่จ่ายเป็นเงินสดยังไม่ยอมจ่ายแล้วนี่จะโอนผ่านบัญชีจะได้เหรอหากคราวนี้เบี้ยวจะไม่ยอมลดอะไรให้แล้วจะเอาทุกอย่างที่มีสิทธิได้ทั้งหมด”ลูกจ้างหญิงกล่าวทิ้งท้าย

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก  รายงาน