นายจ้างอัลฟ่าฯ ยอมจบข้อเรียกร้อง หลังเจรจายาว 5 ชั่วโมง

8

ภายในลือหึ่งอาจยุบแผนกล้างไพ่สหภาพ ด้านแกนนำพึ่งองค์กรแรงงานต่างประเทศยื่น 2 ข้อเสนอให้นายจ้างหยุดการคุกคามลูกจ้างและให้รับแกนนำ14 คนที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าทำงาน

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างลูกจ้างและนายจ้างบริษัทอัลฟา อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพนักงานประนอมข้อพิพาททั้งในส่วนจังหวัดและในส่วนที่มาจากกระทรวงแรงงานมาร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งผลการไกล่เกลี่ยลูกจ้างและนายจ้างสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเวลา17.30 น.

สำหรับบรรยากาศในการเจรจาเป็นไปด้วยดีโดยช่วงแรกพนักงานประนอมข้อพิพาทได้เรียกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าพูดคุยก่อนจากนั้นจึงเรียกฝ่ายลูกจ้างเข้าพูดคุยซึ่งเมื่อพูดคุยทั้งสองฝ่ายจบแล้วได้เรียกทั้งสองฝ่ายเจรจาร่วมกันซึ่งทางฝ่ายลูกจ้างยินยอมรับข้อเสนอของฝ่ายนายจ้างที่เสนอไว้เมื่อครั้งล่าสุดแต่ยังติดเพียงเงื่อนไขการจ่ายโบนัสซึ่งต่อมาทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงกันได้และได้ทำการลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ1. บริษัทฯตกลงจ่ายเบี้ยขยันให้กับพนักงานรายวันและรายเดือนตั้งแต่ระดับWORKER ถึงSUPERVISOR เดือนแรก 300 บาท เดือนที่สอง 400 บาท เดือนที่สาม 500 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดเริ่มพิจารณาการจ่ายเงินเบี้ยขยัน วันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน2557 จ่ายสิ้นเดือนเมษายน 2557

ข้อ2. เงินตามอายุงานให้เป็นไปตามสภาพเดิม

ข้อ3. เงินโบนัสประจำปี๒๕๕๗ บริษัทกำหนดเป้าหมายไว้เท่าปีที่แล้ว(2.5ดือน) โดยข้อให้พนักทุกท่านให้ความร่วมมือกับบริษัท เพื่อให้มีกำไรและได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ในการพิจารณาจะใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยนำดัชนีตัวชี้ไว้ผลการดำเนินงาน(KPI) มาเปรียบเทียบในการประเมินผล

ข้อ4. บริษัทฯตกลงจ่ายค่าเดินทางให้กับพนักงานทุกคนเฉพาะวันที่มาทำงานวันละ 50 บาท

ข้อ5. บริษัทฯตกลงจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานข้างนอก วันละ 50 บาท แต่หากทำงานเกินเวลา 20.20 น. บริษัทฯจ่ายเพิ่มให้อีก 35 บาท

ข้อ6. บริษัทฯตกลงจ่ายค่าครองชีพเฉพาะพนักงานทดลองงานตามสภาพการจ้างเดิมและเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อ7. บริษัทฯตกลงจ่ายค่าอาหารมื้อกลางวัน วันละ25บาทและค่าอาหารช่วงOTวันละ 20 บาท โดยจ่ายเป็นคูปองสำหรับซื้ออาหาร

ข้อ8. บริษัทฯตกลงปรับค่าจ้างประจำปี2557ให้กับพนักงานดังนี้

รายเดือน           รายวัน                       จำนวนคน
เกรดA = 8 %   เกรดA = 25 บาท     เกรดA = 10%ของลูกจ้างทั้งหมด
เกรดB = 6%    เกรดB = 20 บาท      เกรดB = 15% ของลูกจ้างทั้งหมด
เกรดC = 4 %    เกรดC = 15 บาท      เกรดC = 50%ของลูกจ้างทั้งหมด
เกรดD = 3%    เกรดD = 10 บาท      เกรดD = 25%ของลูกจ้างทั้งหมด

ข้อ9. การหักเวลาการมาทำงานสาย บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อ10. สภาพการจ้างอื่นใดที่มิได้เปลี่ยนแปลงให้คงไว้ตามเดิม

ในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายได้มาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้รับการรายงานจากพนักงานในแผนกPD4ว่าทางบริษัทฯได้นำกระดาษเปล่ามาให้พนักงานในแผนก PD4เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันที่เริ่มทำงาน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วย และมีข่าวลือว่าจะยุบแผนกดังกล่าว ซึ่งพนักงานในแผนกนี้เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนข้อเรียกร้องและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯซึ่งไม่เคยให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯในการถอนรายชื่อออกจากข้อเรียกร้องซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับทางบริษัทฯเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้พนักงานเกิดความกังวลใจว่าการที่บริษัทฯให้เขียนชื่อครั้งนี้อาจจะเป็นการเลิกจ้างทั้งแผนกและจ้างพนักงานใหม่มาทำงานแทน แต่ยังไงก็ดีหลายคนแจ้งว่าจะไม่ยอมเซ็นใบลาออกและใบเลิกจ้างทั้งนั้น

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2557 นายอัมรินทร์ ขุนไกร และนางสาววันวิสาข์ คิอุจิตัวแทนลูกจ้าง14 คนที่ถูกบริษัทฯเลิกจ้างได้เข้าพบนายมิชิฮาร่า ประธานสมาพันธ์โลหะแห่งประเทศญี่ปุ่น(JCM)เพื่อขอให้ช่วยเจรจากับทางบริษัทอัลฟา อินดัสทรี จำกัด เพื่อให้รับลูกจ้างทั้ง14 คน กลับเข้าทำงานและให้หยุดคุกคามลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งทาง นายมิชิฮาร่า ได้รับปากว่าจะช่วยดำเนินการให้อย่างสุดความสามารถ

นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มภาคตะวันออกรายงาน