นายจ้างอัลฟ่าจัดหนัก สั่งเลิกจ้างสหภาพแรงงาน

Untitled-4

7 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทอัลฟ่า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด238 หมู่ที่ 7 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ได้บอกเลิกจ้าง ว่าที่ประธาน กรรมการ อนุกรรมการ และสมาชิกสหภาพแรงงานอัลฟ่าไทยสัมพันธ์กว่า 40 คน ระหว่างยื่นจดทะเบียน อ้างทำงานไม่ดี ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

หนึ่งในแกนนำลูกจ้างกล่าวว่า หลังจากสหภาพแรงงานได้จัดประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 เพื่อเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน อนุกรรมการ ซึ่งได้ตัวแทนสมัครเป็นกรรมการและอนุกรรมการชุดแรกจำนวน 10 กว่าคน พร้อมยื่นจดทะเบียนชื่อสหภาพแรงงานอัลฟ่าไทยสัมพันธ์ แต่ในเช้าวันที่ 7 เม.ย.นายจ้างได้เรียกอนุกรรมการสหภาพแรงงานเข้าพบ และบอกให้ลาออกจากงาน แล้วจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย หากจะให้เลิกจ้างจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้ ซึ่งทำอย่างนี้มาตลอด แต่เมื่อถึงตัวแทนที่เป็นประธานสหภาพแรงงาน นายจ้างก็แจ้งเรื่องแบบเดียวกัน แต่ประธานไม่ยินยอมเขียนใบลาออกตามข้อเสนอทางตัวแทนนายจ้างทั้งชาวญี่ปุ่น คนไทยก็ออกหนังสือขอเลิกจ้างด้วยเหตุไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

สิ่งที่แปลกใจคือมีการนำรูปที่มีคนถ่าย ซึ่งมีคนบอก หัวหน้านำมาชี้ตามแผนกต่างว่ามีใครบ้างที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สหภาพแรงงาน และเรียกเข้าพบเพื่อเลิกจ้าง โดยให้เขียนใบลาออก ซึ่งขณะนี้กระแสการเลิกจ้าง และรับคนงานใหม่เข้าไปทำงานทดแทนส่วนที่เลิกจ้างสร้างความกังวลให้กับสมาชิกสหภาพแรงงานที่ยังทำงานอยู่อย่างมาก เป็นการเบรก หรือขวางการใช้สิทธิของลูกจ้างในการรวมกลุ่ม เป็นการกดดัน ทำให้คนงานรู้สึกว่าไม่มั่นคงในการมีงานทำ ซึ่งคนที่ถูกให้ออกจากงานส่วนหนึ่งอายุงาน 10-12 ปี ร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโต การที่ลูกจ้างตั้งสหภาพแรงงาน เพราะต้องการที่จะมีตัวแทนที่พูดคุยกับนายจ้างในการพัฒนาเรื่องสวัสดิการ และพัฒนาบริษัทร่วมกัน เพราะเรายังต้องการทำงานที่บริษัทอัลฟ่า เพราะที่นี่มีเพื่อนที่ทำงานร่วมกันด้วยความรัก ช่วยเหลือกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งหากบริษัทมีการจัดสวัสดิการที่ดี ดูแลกันไม่มองว่าลูกจ้างเป็นเพียงคนที่ทำงาน หากทำงานไม่ได้ก็ให้ออกไป เราไม่ใช่เครื่องจักร ที่ทำงานไม่ต้องพัก เครื่องจักรก็ต้องพักไม่พักก็พัง ” แกนนำสหภาพแรงงานกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของแกนนำที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างกลุ่มแรก ที่มีการร้องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี แต่ไม่มีความคืบหน้า ได้เดินทางเข้าร้องทุกข์ที่กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 10 เมษายน เพื่อให้ติดตามเรื่องให้ซึ่งหลังจากที่มีการร้องที่กระทรวงแรงงาน ก็ทราบว่าเรื่องที่ครส.จังหวัดได้ถูกส่งเข้ารายงานที่กระทรวงแรงงานในวันที่ 11 เม.ย.แล้วว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งยังมีเรื่องที่แจ้งความตำรวจในพื้นที่มีการคุกคามแกนนำที่ยังไม่คืบหน้าอีก
หมายเหตุ : บริษัท อัลฟ่า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด Alpha Industry(Thailand) Co., Ltd. ตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140- ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ มือจับประตูด้านนอกและด้านใน – ชุดลูกบิดกุญแจบ้านและสำนักงาน

นักสื่่อสารแรงงาน รายงาน