นายจ้างอย.กลับลำ ไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง

วันที่ 13 มกราคม 2555 ลูกจ้างบริษัท ซีดี คาร์ตอน พลัส ได้เข้าพบนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหานายจ้างบริษัท ซีดี คาร์ตอน พลัส ไม่ยอมทำตามข้อตกลงจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ซี่งได้มีการเจรจาร่วมกันเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เรียกนายจ้างบริษัท ซีดี คาร์ตอน พลัส และลูกจ้างที่นายจ้างยังไม่เรียกเข้าทำงานเกือบ 10 คน จากคนงานทั้งหมด 30 กว่าคน เพื่อเจรจาเกี่ยวกับอนาคตของลูกจ้าง เพื่อหาข้อยุติ โดยเชิญที่ปรึกษาด้านกฦฎหมาย กลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย เข้าร่วมเจรจา ในการเจรจาครั้งนั้นนายจ้างยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่เลิกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่จะขอจ่ายเป็นงวด ดังนี้

วันที่ 13 มกราคม 2555 จ่าย 3 เดือน เดือนกุมภาพันธ์จ่าย 1 เดือน และเดือนพฤษภาคม   จ่ายที่เหลือทั้งหมด ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้บันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่ายไว้แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน แต่วันนี้นายจ้างบริษัท ซีดี คาร์ตอน พลัส กลับส่งหนังสือขอยกเลิกหนังสือข้อตกลงทั้งหมด ทำให้ลูกจ้างเดือดร้อนอย่างมากจึงต้องการให้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานช่วยเหลือ

ทั้งนี้นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯได้แนะนำให้ลูกจ้างมาเขียนคำร้อง (คร.7) ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการนำสู่ขั้นตอนต่อไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และแนะนำให้เข้าปรึกษากรมการจัดหางานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้หางานที่เหมาะสมกับลูกจ้างเพราะเห็นว่าลูกจ้างทั้งหมดมีอายุมากแล้ว

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน