นายจ้างหาเหตุลดสวัสดิการ รับ นโยบายขึ้นค่าจ้าง 300 บาท

หลายบริษัทในนครปฐม สมุทรสาคร เริ่มวางมาตรการ  รับนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างของรัฐบาลปู 1

นางสาวดาวเรือง ชานก นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่า มีหลายบริษัทในจังหวัดนครปฐมเริ่มมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับนโยบายปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ซึ่งจะมีการปรับขึ้นใน 7 หวัดนั้น เมื่อวันที่  5  กันยายน  2554  บริษัทผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่ง ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ได้เรียกประชุมพนักงานรายวันทั้งหมด เพื่อแจ้งเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ  300  บาท  ตามนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  นายกรัฐมนตรี ให้กับพนักงานได้ทราบ โดยพนักงานเล่าให้ฟังว่า ทางบริษัทจะปรับขึ้นค่าจ้างให้ 300 บาทภายในปี 2554นี้ พร้อมมีข้อเสนอ

1.บริษัทยกเลิกเบี้ยขยันทั้งหมดที่พนักงานเคยได้รับ

2.บริษัทยกเลิกค่าครองชีพที่พนักงานเคยได้รับ วิคละ 100 บาท (15วัน)

3. ตัดเงินค่าข้าวที่พนักงานเคยได้รับวันละ 8  บาท  เหลือวันละ  4  บาท ซึ่งปัญหาการถูกลดสวัสดิการดังกล่าวนี้คนงานเองยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆ

ตามจริงคือยังงงกันอยู่เหมือนกัน ว่า การปรับขึ้นค่าจ้าง กับการที่นายจ้างมาขอลดสวัสดิการปรับสภาพการจ้างเสียใหม่ เป็นการเพิ่มรายได้ หรือว่าลดรายได้กันแน่

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  รายงาน