นายจ้าง หวังลดต้นทุนซื้อเครื่องจักรเก่ามาใช้ เกือบวอดทั้งโรงงาน ดีลูกจ้างดับทัน

บริษัทสิ่งทอแห่งหนึ่ง หวังลดต้นทุนการผลิต ซื้อเครื่องจักรเก่าปลดประจำการจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ ไฟไหมเครื่องเกือบวอดทั้งโรงงาน
 
เหตุเกิดเมื่อวันที่  13 สิงหาคม   2554เวลา  03.00  น.  มีเหตุเกิดเพลิงไหม้เครื่องเสตนเตอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งในเขต  อำเภอ นครชัยศรี  จ.นครปฐม  เนื่องจากบริษัทแห่งนี้ซื้อเครื่องเสตนเตอร์เก่าอายุงานมากกว่า  30  ปีมาใช้ ซึ่งเครื่องนี้ถ้าชำรุดจะไม่มีอะไหล่เปลี่ยนแล้ว และถูกนำมาใช้งานของแผนกเว็ตติ้ง ซึ่งเครื่องนี้สามารถทำให้ผ้านิ่มได้  แข็งได้ ซึ่งหลังซื้อมาบริษัทได้ใช้งานมาแล้วประมาณ  16  ปี เป็นเครื่องเก่าที่บริษัทสั่งซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการลดต้นทุนของบริษัท สภาพเครื่องจักรดังกล่าว ชำรุดตรงหัวจ่ายน้ำมันเครื่องรั่ว  แต่เนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนพนักงานจึงเอาผ้าไปพันหัวจ่ายน้ำมันไว้ ไม่ให้เกิดการไหลรั่วซึมออกมาอาจเกิดการลื่นล้มและทำให้สินค้าเกิดปัญหาได้ แต่เมื่อตัวจ่ายน้ำมันเกิดร้อน จึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ซึ่งเป็นเวลาพักของพนักงานคุมเครื่องจักรทั้ง  3  คน โชคดีที่พนักมองเห็น จึงตะโกนเรียกให้เพื่อน ช่วยกันเอาถังดับเพลิงมาฉีดทำให้ระงับเหตุไฟไหม้ได้ทันเวลา จึงไม่มีทรัพย์สินของบริษัทเสียหายมากนัก

             นักสื่อสารแรงงาน  ศูนย์ข่าวกลุ่มอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน