นายจ้าง+สหภาพแรงงาน-สานสัมพันธ์ สร้างห้องน้ำเพื่อน้อง

12 มิถุนายน เวลา 10.00 น. บริษัท แซง-โกแบ็ง ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับสหภาพแรงงานเซนต์โกเบนซีคิวริท อยู่ในนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด เลขที่ 64/8 หมู่4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บริษัทฯได้ช่วยสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ซอยปลวกแดง 5  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีนักเรียนจำวน 105 คน ครู 6 คน อนุบาล-ป.6 เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้กับนักเรียน โดยมี น.ส.เพชรรัตน์  จันทโชติ  กรรมการผู้จัดการ นายพัลลภ  พูลวิทยกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  นายภูริ  เตชะสินทุ์ ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกับนายจิรภัทร  คงสุข ประธานสหภาพแรงงานฯและกรรมการสหภาพแรงงานอีก 2 คน เป็นผู้ส่งมอบห้องน้ำให้กับครูและนักเรียน

ด.ญ.ศศิประภา  ดอกแก้ว และ ด.ญ.จุฑารัตน์  เพ็งจันทร์ นักเรียนชั้น ป.6 กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ดีใจมากค่ะที่ได้ห้องน้ำใหม่ สะดวกสบายขึ้นด้วยค่ะ เมื่อก่อนห้องน้ำสกปรกมากค่ะ และเวลาฝนตกตอนไปเข้าห้องน้ำเปียกกลับมาเลยค่ะ ตอนนี้มีหลังคาทางเดินเข้าห้องน้ำให้ด้วยฝนตกก็ไม่เปียกแล้ว”

“แต่หนูต้องการคอมพิวเตอร์เพิ่มค่ะ ตอนนี้มี 10 เครื่องแต่ใช้ได้จริงได้แค่ 5 เครื่องเองค่ะ และอีกอย่างที่ต้องการมากก็คือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้เก่งภาษามากขึ้นค่ะ” ศศิประภา กล่าว

นางเพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า เป็น “นโยบาย CSR เพิ่งจะเริ่มทำโครงการนี้ เพื่อให้พนักงานและสหภาพแรงงานในบริษัทฯมีส่วนร่วม เราต้องการดูแลและพัฒนาชุมชนด้วยเพราะพนักงานในบริษัทฯก็มาจากชุมชนใกล้เคียง โครงการนี้จะมีต่อไปเรื่อยๆและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โครงการครั้งต่อไปจะให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยการแข่งขันกีฬาการกุศลโดยเงินที่ได้จากการแข่งขันนั้นจะนำไปพัฒนาชุมชน เพราะต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วม”

“แนวความคิดดั่งเดิม เมื่อก่อนบริษัทฯกับสหภาพแรงงานไปกันคนละทาง เราต้องหาพื้นที่ทำประโยชน์ร่วมกันจะได้คุยและรู้จักกันมากขึ้น เริ่มจากโครงการนี้ ปองดรองจากเล็กๆก่อน ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” นายพัลลภ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าว

นายภูริ ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ กล่าวว่า          “ทางบริษัทแม่ของบริษัท แซง-โกแบ็ง ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด ทำอย่างไรจะดูแลบริเวณข้างเคียงบริษัทฯ ดูแลโรงเรียนว่ามาความต้องการเร่งด่วนเรื่องอะไร มีอะไรบ้างที่จำเป็น ได้สอบถามมาทางอาจารย์ บอกว่าต้องการห้องน้ำเพราะเก่าทรุดโทรมมาก ทางบริษัทฯก็เลยคิดว่าสร้างห้องน้ำให้เด็กๆใช้ดีกว่า ประโยชน์ใช้สอยมากกว่ากัน เราไม่ได้ดูแลแต่ข้างนอกภายในบริษัทเราก็ทำด้วย เช่น เรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้เราดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัย”

“ส่วนใหญ่เราทำตามความต้องการของพนักงาน เราจะทำแบบสอบถามทุกครั้ง ในส่วนของสหภาพแรงงานเองค่อนข้างคุยกันด้วยเหตุผลแบบ vin-vin ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ดูแลกันและกัน ต่างช่วยเหลือกันและกัน” นายภูริ ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ กล่าว

ด้านกรรมการสหภาพแรงงานกล่าวว่า “การแบ่งปันกันเป็นวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานและเป็นกิจกรรมที่สหภาพแรงงานทำร่วมกันมากับบริษัทฯด้วยดีมาตลอด

อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ระยอง-ชลบุรี รายงาน