นายจ้างลั่นเป็นอำนาจ เปลี่ยนเวลาทำงาน

ศาล

นายจ้างปรับเวลาทำงานไม่ฟังเสียงลูกจ้างประกาศเป็นอำนาจในการบริหารสุดท้ายนำไปสู่การฟ้องศาลหาข้อยุติ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.13 เวลา 13.00 น. ทางผู้บริหารบริษัทไทยโซบิโคเกอิ จำกัด ได้ติดประกาศปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากข้อบังคับสภาพการจ้างเดิมที่ทำงาน 2 กะเช้าเวลา07.00 น.- 16.00 น. และกะบ่ายเวลา 16.00น.-24.00 น. เวลาการทำงานใหม่ที่ถูกปรับเป็นเวลาเช้า 07.00 น.- 16.00 น. และกะกลางคืนเวลา 19.00 น.-เวลา 04.00 น.

จากสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่พอใจและร้องเรียนต่อสหภาพแรงงานไทยโซบิ นาย สุกรี วงษ์โต ประธานสหภาพฯ จึงได้ทำหนังสือขอประชุมร่วมระหว่างกรรมการลูกจ้าง กรรมการสหภาพแรงงานกับทางบริษัทฯ เพื่อหาข้อยุติ แต่ทางบริษัทไม่ยอมเจรจาด้วยอ้างว่า เป็นอำนาจในการบริหารจัดการของนายจ้างแม้ทางสหภาพฯ จะแจ้งว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่ที่ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง และเป็นการฝ่าฝืน กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ตาม
สหภาพฯ จึงมีมติให้ยื่นฟ้องศาลแรงงาน เพื่อให้เกิดความกระจ่างกรณีที่นายจ้างปรับเปลี่ยนเวลาการทำงาน โดยมองว่าไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง และให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ศาลแรงงานภาค 2 ชลบุรีได้ประทับรับฟ้องแล้ว

นักสื่อสารแรงงานอมตะ เวลโก รายงาย