นายจ้างละเมิดสภาพการจ้าง งดรถรับส่ง

1

สหภาพแรงานเอ็นเอ็กช์พี ฟ้องนายจ้างละเมิดสภาพการจ้าง เรื่องรถ รับส่งของพนักงาน ตามข้อตกลงสภาพการจ้างที่ใช้ปฎิบัติกันมาระยะ35ปี

กรรมการสหภาพฯเอ็นเอ็กช์พีประเทศไทยได้ กล่าวภึงตามข้อตกลงสภาพการจ้างมีรถ รับส่ง ให้พนักงาน3กะ คือกะแรกในเวลา 07.00-15.00 กะที่2 15.00-23.00และกะที่3 23.00-07.00 ขณะเดียวกันนายจ้างได้ปรับเปลี่ยนระบบทำงานเป็น2กะคือ กะที่1 เวลา 07.00-19.00 กะที่2 19.00-07.00 น ทางกรรมการสหภาพฯเห็นได้ว่าการทำงานของพนักงานจะหายไป 1 กะคือกะ15.00-23.00 น นายจ้างไม่ได้จัดรถ รับส่งให้ ชึ่งสภาพการจ้างหรือข้อตกลงนั้นมีรถรับ ส่ง ให้3กะ ชึ่งสหภาพฯได้ทำหนังสือคัดค้านไปยังนายจ้างเมื่อวันที่10 พ.ย 56 ว่านายจ้างละเมิดข้อตกลงจึงให้นายจ้างจัดรถ รับส่ง ให้ตามข้อตกลงสภาพการจ้างแต่นายจ้างยังเพิกเฉย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน