นายจ้างย้ายสถานประกอบการ ลูกจ้างหวั่นถูกลอยแพ

1

ลูกจ้างผลิตพลาสติกลูกฟูก หวั่นโดนลอยแพหลังนายจ้างแจ้งย้ายสถานประกอบการไปจังหวัดชลบุรี ร้องกลุ่มสหภาพแรงงาน พร้อมทนายความช่วยหาทางออก เตรียมส่งหนังสือถึงรัฐ นายจ้างหาความชัดเจนกรณีลูกจ้างที่ไม่สามารถย้ายตามบริษัทไปทำงานได้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้รับทราบข้อมูลจากพนักงานบริษัทแกแลคซี่ คอนเทนเนอร์ จำกัด เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เรื่องการย้ายสถานประกอบการจากจังหวัดนครปฐม ไปอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯอ้างมีผลกระทบเรื่องค่าขนส่งเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯอยู่ที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ทำให้บริษัทต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายสถานประกอบการในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะแจ้งให้พนักงานทราบอีกครั้ง หากพนักงานไม่สามารถย้ายไปทำงานกับบริษัทได้ ให้พนักงานไปลงชื่อไว้ที่ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2557

จากประกาศของบริษัทฯ ทำให้พนักงานจำนวน 16 คน ที่ไม่ต้องการย้ายไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีเกิดความวิตกกังวล เพราะบริษัทยังไม่มีความชัดเจนให้กับพนักงานที่ไม่ต้องการย้ายไปทำงานที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 พนักงานได้ไปลงชื่อไว้ที่ฝ่ายบุคคลแจ้งความประสงค์ที่ไม่สามารถย้ายไปกับบริษัทได้ แต่ยังมีความกลัวว่า จะถูกบริษัทลอยแพ เพราะบริษัทไม่ได้ชี้แจงกรณีที่ลูกจ้างไม่ย้ายตามบริษัทไปที่จังหวัดชลบุรีว่า ลูกจ้างจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร

23

นางสาวสุรินทร์ พิมพา ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ลูกจ้างได้รับรู้สิทธิในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ว่านายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน และกรณีลูกจ้างไม่ไปต้องแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้างภายใน 30 วัน เพราะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมาย เท่ากับเงินค่าชดเชยตามอายุงาน มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ทั้งนี้ในส่วนของทนายความอาสาไดมีการทำหนังสื่อถึงสวัสดิการแรงงานจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้ช่วยดูแล พร้อมทั้งส่งหนังสือถึงนายจ้างให้ชีแจงความชัดเจนต่อลูกจ้างที่ไม่สามารถย้ายไปทำงานในที่ใหม่ตามบริษัทแจ้งย้ายได้ว่า นายจ้างมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรต่อลูกจ้างกลุ่มนี้

อนึ่ง บริษัทแกแลคซี่ คอนเทนเนอร์ จำกัด เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ลังพลาสติกลูกฟูก และลังพลาสติกฉีด พาเลทพลาสติก ถังขยะพลาสติก ถังน้ำพลาสติก รถเข็น รถลาก HANDLIFT มีลูกจ้างประมาณ 120 คน ลูกจ้างคนไทย 70 คน ข้ามชาติ 50 คน

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน