นายจ้างยื่นขอลดสวัสดิการหลังนโยบายปรับค่าจ้าง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 เมษายน สหภาพแรงงานอีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย) ได้รวมตัวกันที่หน้าบริษัทอีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/191 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี นายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่น ชื่อนายชิเงะโยชิ เซเกจิม่า พนักงานทั้งหมดจำนวน 220 คน ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนโลหะ และโลหะทุกชนิด ผลิตเลนส์,ตัวซูม ให้กับ บริษัท Nikon  ซึ่งเป็นลูกค้า 95% และผลิตลอกให้บริษัท Daiwa ในวันที่ 30 มีนาคม สหภาพแรงงานอีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย) ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในการทำงาน มีการเจรจา 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน บริษัทอีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเรียกร้องสวนขอลดสวัสดิการที่ต่อคนงานที่เป็นตัวเงินทั้งหมด คือ 1. ขอลดสวัสดิการค่ารถเดือนละ 1,040 บาท เหลือวันละ 20 บาท 2. ขอลดเงินเบี้ยขยันเฉพาะคนที่มาทำงาน ไม่ขาดงาน ไม่ลางาน ไม่มาทำงานสายเดือนละ 300 หากมาทำงานตามระเบียบตั้งแต่เดือนแรกถึง 6 เดือน ได้รับเบี้ยขยันเพิ่มเป็น 800 บาท นายจ้างลดเหลือเดือนละ 150-400 บาท ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ค่าอาหารอาหารสำหรับเข้ากะดึกวันละ 25 บาทนายจ้างให้คงเดิม แต่ขอลดเงินค่า(ง่วงนอน)เข้าทำงานกะดึกวันละ 90 บาท เหลือวันละ 45 บาท 4. ขอลดเงินค่ารักษาพยาบาลประจำปี 5,000 บาท เหลือปีละ 2,500 บาท พร้อมขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯทั้งหมด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 เมษายน 2555 นายจ้างและลูกจ้างได้มีการเจรจาอีกครั้งที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ผลการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างยืนยันยึดประกาศฉบับที่ 2/2555 เพื่อขอสวัสดิการที่เป็นตัวเงินทั้งหมดคืน ทั้งนี้ ได้มีการนัดเจรจาอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานและสวัสดิการจังหวัดชลบุรี

อนึ่ง ค่าจ้างคนงานจังหวัดชลบุรีปัจจุบัน 273 ต่อวัน นายจ้างได้มีการรับพนักงานใหม่ เมื่อต้นเดือนเมษายน ได้รับเงินเดือนแรกเข้า 9,000 บาท  ในส่วนคนงานเก่าได้รับการปรับค่าจ้างส่วนต่างค่าจ้างตามอายุงานดังนี้ ทำงานมา 1 ปี รับ 9,000 บาท ปรับเป็นทำงาน 1-2ปี รับเงินเดือน 9,045 บาท เรียงตามอายุงานจะต่างกันเพียง 45 บาทต่อปี

อัยยลักษณ์ เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวภาคตะวันออก ชลบุรี –ระยอง รายงาน