นายจ้างยาง ละเมิดข้อตกลงโยกย้ายงาน สหภาพแรงงานเตรียมยื่นร้องเรียน

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีการประชุมประจำเดือนระหว่าง บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี และสหภาพแรงงานฯโดยมี กรรมการผู้จัดการบริษัทเปิดประชุมร่วมกับกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ซึ่งได้มีวาระการประชุมปัญหาต่างๆ ภายในบริษัทประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่กรณีการโยกย้ายงาน ของพนักงานในบริษัท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทางผู้จัดการโรงงานชี้แจงว่า พนักงานที่ถูกโยกย้ายงานได้พูดจาก้าวร้าวหัวหน้างาน และไม่ให้เกียรติหัวหน้างาน จึงได้มีคำสั่งให้โยกย้ายงานไปทำในหน้าที่อื่น

ในส่วนประธานสหภาพแรงงานฯ ได้สอบถามถึงแนวทางการลงโทษว่า โดยควรมีการสอบสวนพนักงานก่อน หากกระทำผิดตามกล่าวโทษ ก็ควรจะลงโทษด้วยการให้ใบเตือน ให้พนักงานรับทราบ ไม่ใช่การโยกย้ายพนักงานแบบกะทันหัน ซึ่งถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของสหภาพแรงงาน ทางสหภาพแรงงานคงต้องร้องเรียนสวัสดิการแรงงานจังหวัดฯต่อไป

       นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวกลุ่มย่านรังสิตฯปทุมธานี รายงาน