นายจ้างมิชลินเยื้อ เจรจาไม่คืบ พันธมิตรแรงงานแห่หนุนให้กำลังใจ

P4080314คนงานมิชลินแหลมฉบังกว่า 400 คน ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่กระทรวงแรงงานหวังเจรจาคืบหน้า หลังเจรจาทรหดเกือบเที้ยงคืนไม่จบนายจ้างเยื้อเสนอ 2 ทางเลือกต่อรองสวัสดิการ ลูกจ้างโอดนายจ้างอย่าใจดำกำไร 6 พันกว่าล้านลูกจ้างไม่ได้เรียกร้องเกินไป ขอสัญญา 2 ปีแค่นี้จบ นัดเจรจาอีก 10 เม.ย.นี้
P4080208P4080213
ความคืบหน้าของการชุมนุมของคนงานมิชลินแหลมฉบัง เมื่อ วันที่ 8 เมษายน2557 ณ กระทรวงแรงงานเวลา 15.00 น. ณ ห้องเจรจาสำนักงานแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานครั้งที่ 8/2557 ระหว่างผู้แทนบริษัทสยามมิชลิน จำกัด กับผู้แทนสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ตามข้อเรียกร้องลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนำโดย สมหวัง หมอยาดี นาย ขจรศักดิ์ พงษ์สุนทร นาย มาโนช ปริสุทธิพุธิญาณ นาย พงศ์เทพ จันทรัคคะ ผู้แทนเจรจาฝ่ายลูกจ้าง นำโดย นาย ธนกร สมสิน หัวหน้าคณะเจรจา นาย สมหมาย ประไว นายสมัยคูณ สวัสดิ์ นาย ประสิทธ์ แก้วสุวรรณ นาย ไพโรจน์ ดีเพลีย นาย สมบัติ สำเภาทอง นาย วัลลภ ต่ายทอง พร้อมนาย สมพร ขวัญเนตร ที่ปรึกษาฝ่ายลูกจ้าง ด้านผู้แทนเจรจาฝ่ายบริษัทฯ นำโดยนาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่นหัวหน้าคณะเจรจา นายครรชิต จิรธนเสถียร นาย สมิทธิ์ รัตนสุทธิพงษ์นาย นัฐพล พ่วงพูล นาย นัฐวัฒน์ชาติวัฒนา นาย อนุสร เอื้อประโยชน์กุล

P4080197

โดยการเจรจาทั้งสองฝ่ายนำเสนอต่อกันดังนี้
ตัวแทนเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานฯเสนอ 1 โบนัส 3.9 เงินบวก 20,000 บาท จากเดิมครั้งแรก (4.7+ 40,000)ครั้งที่2( 4+ 20,000) 2 ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท พร้อมจ่ายย้อนหลัง5 เดือนในอัตราเดือนละ 2,700 บาท จากเดิม(2,700 บาท) 3เบี้ยขยัน ยกเลิกไม่ขอเรียกร้องจากเดิม(1,000 บาท) 4 ปรับค่าจ้างประจำปีไม่ต่ำกว่า 4%จากเดิมไม่ต่ำกว่า 6% 5 เงินสนับสนุนด้านแรงงานสัมพันธ์120,000 บาทตามข้อเรียกร้องและข้ออื่นๆตามที่บริษัทฯเสนอให้

P4080236P4080254

ตัวแทนฝ่ายบริษัทเสนอ 1 การจ่ายเงินรางวัลพิเศษประจำปี 2556 3.3เดือน ตามประกาศบริษัท 2 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ปี2557=500บาทปี2558=600บาทปี2559 =700บาท และบริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านย้อนหลัง จาก มกราคม57ถึงมิถุนายน57 เป็นเงิน 3,000 บาท 3 เบี้ยขยัน ปี 2557=350 บาทปี2558=450บาท ปี2559=600 บาท 4 การปรับค่าจ้างประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท 5 เงินช่วยเหลือด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี บริษัทยินดีสนับสนุน 6 วันลาทำกิจกรรมสหภาพฯ 70วันต่อคณะต่อปีทั้ง 3 ปี 7 บริษัทพิจารณาหลักการที่จะมอบยางมอเตอร์ไซด์ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด 8 สัญญาข้อตกลงสภาพการจ้าง 2 ปี 9เดือน

P4080265P4080294

หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ยื่นเสนอตัวเลขให้แก่กันเพื่อพิจารณาและหาทางยุติแต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอตัวเลขอีกครั้งดังนี้พร้อมยุติการเจรจาในเวลา 23.40 น.

ตัวแทนฝ่ายสหภาพแรงงานฯ 1โบนัส 3.3 ตามประกาศบริษัท 2เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ปี 2557 เป็นเงิน 1,100 บาท ต่อเดือนต่อคน ปี 2558เป็นเงิน1,300 บาทต่อเดือนทั้งนี้เสนอเบิกเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม57 ถึงเมษายน 57=1,100บาทคูณ 4 เดือนเท่ากับ 4,400 บาท และเบิกล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม57ถึงสิงหาคม57 = 1,100 บาท คูณ 4 เดือนเท่ากับ 4,400 บาท รวมเป็นเงิน 8,800 บาท 3 เงินช่วยเหลือพิเศษค่ารถกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์เป็นเงิน 15,000 บาท 4 เงินสนับสนุนด้านแรงงานสัมพันธ์ 120,000 บาทตามข้อเรียกร้องและข้ออื่นๆตามที่บริษัทฯเสนอให้

P4080321P4080298

ตัวแทนฝ่ายบริษัทเสนอฯกรอบสัญญา 2 ปี 1. ค่าเช่าบ้าน ปี 2557= 400 บาท ปี 2558= 500 บาท 2 เบี้ยขยัน ปี 2557 = 300บาท ปี 2558 = 300 บาท และภายใต้กรอบสัญญา 2 ปี 9 เดือน 1โบนัส3.3 ตามประกาศบริษัท 2 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ปี2557=700 บาท ปี2558=800 บาท ปี2559=900 บาท
พร้อมจ่ายค่าเช่าบ้านล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม57ถึงเดือนตุลาคม 57 เป็นเงิน 7,000 บาท 3 เบี้ยขยัน ปี2557=300 บาท ปี2558=300 บาท ปี2559=400 บาท 4. เงินช่วยเหลือค่ากะ จากเดิมชั่วโมงละ 11 บาท(จากเวลา 18.00 น.-06.00 น.)เป็นดังนี้ ปี2557= 12บาทต่อชั่วโมง ปี2558=12บาทต่อชั่วโมง ปี2559=13บาทต่อชั่วโมง 5 การปรับค่าจ้างประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท 6 เงินช่วยเหลือด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี บริษัทยินดีสนับสนุน 7วันลาทำกิจกรรมสหภาพฯ 70วันต่อคณะต่อปีทั้ง 3 ปี 8บริษัทพิจารณาหลักการที่จะมอบยางมอเตอร์ไซด์ตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด 9ไม่มีเงินบวกพิเศษ 10 เสนอให้พิจารณาข้อเรียกร้องของบริษัท

ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนั้นใช้สำหรับการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้เท่านั้น และนัดเจรจาอีกครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ส่วนสถานที่ทั้งสองฝ่ายจะนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่ง

ระหว่างที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายทำการเจรจา บรรยากาศด้านล่างบริเวณลานของกระทรวงแรงงานตั้งแต่เวลาประมาณ 15.30 น.คนงานมิชลินฯรวมตัวเพื่อให้กำลังใจตัวแทนและมีพนักงานมิชลินพระประแดงมาร่วมสมทบอีกประมาณ70 คน สลับกับการปราศรัยของผู้นำแรงงาน รวมถึงพันธมิตรแรงงานจากต่างประเทศ จำนวนมากมาร่วมให้กำลัง และบริจาคส่งของช่วยเหลือ พร้อมรับปากหากการเจรจาไม่คืบหน้าจะช่วยกันรณรงค์ในต่างประเทศ กล่าว 150 องค์กร ทั้งนี้ยังมีวงดนตรีภาราดร มาร่วมขับขานให้ความเพลิดเพลินจนกระทั่งเวลาประมาณ 24.00 น. จึงยุติการชุมนุม

นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน