นายจ้างฟ้องเรียกเงินโอทีพนักงานขับรถคืน อ้างคิดเงินผิดมา 2 ปี

SAM_0454

พนักงานขับรถ 9 คน ถูกนายจ้างฟ้องเรียกคืนเงินค่าทำงานล่วงเวลาย้อนหลัง 2 ปีแค่ ห้าแสนกว่าบาท พร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี อ้างว่าคิดเงินไปวันละ 1 ชั่วโมง ด้านสหภาพแรงงานได้ไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจหลายครั้งแต่บริษัทยังยืนยันที่จะเรียกเงินคืน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสหภาพแรงงานนิปปอนเพนท์ได้มาขอคำปรึกษากับทางกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกคณะทำงานกลุ่มอมตะ-เวลโกรว์สัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาที่สมาชิกสหภาพฯซึ่งพนักงานขับรถถูกนายจ้างฟ้องเรียกคืนเงินค่าทำงานล่วงเวลาย้อนหลัง2ปีพร้อมดอกเบี้ยซึ่งศาลแรงงานภาค 2 ได้มีการไกล่เกลี่ยไปแล้ว 1 ครั้งและมีการไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ซึ่งทางสหภาพแรงงานฯเองได้พิจารณาหาทนายความมาทำคดีให้กับทางสมาชิกทั้ง 9 คนแล้ว

ด้านนายไพฑูรย์ บางหรง รองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ผู้รับเรื่องในครั้งนี้ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เรื่องนี้มีเรื่องสภาพการจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะนายจ้างอ้างว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไปเมื่อหลายปีก่อนเดิมทีเวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือเวลา 08.30น. – 17.30น.เปลี่ยนเป็น 07.30-17.30น. โดยเพิ่มเวลาพักจากเดิม1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัติพนักงานขับรถได้เริ่มทำงานในเวลา 06.30 โดยมีการลงเวลาทุกครั้งและได้รับเงินค่าล่วงเวลาวันละ2ชั่วโมงในช่วงเช้ามาโดยตลอดไม่มีเปลี่ยนจนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2556 นายจ้างได้มีการหักเงินคืนโดยคิดเพียง50%ของเงินย้อนหลัง2ปีโดยหักจากค่าจ้างซึ่งคำนวณระยะเวลาชำระเป็นเวลา2ปี ทางพนักงานขับรถจึงมาขอคำปรึกษาทางสหภาพฯ ซึ่งทางสหภาพฯได้ใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ปรึกษานายจ้างหลายครั้งเพราะไม่อยากให้นายจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียงรวมทั้งให้ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยระงับการหักเงินดังกล่าวจนทางนายจ้างต้องไปพึ่งอำนาจศาลในการพิสูจน์ความถูกต้องในครั้งนี้

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน