นายจ้างทีเอฯเล่นไม่เลิก ล่ารายชื่อปลด กรรมการลูกจ้างทั้งคณะ ก่อนยัดข้อหา เลิกจ้างทั้งหมด

สร.เพื่อนแรงงาน-1

กรรมการสหภาพฯเพื่อนแรงงานไทย ป่วน ประธาน เหรัญญิก นายทะเบียน ถูกเลิกจ้างกันถ้วนหน้าอ้างยุยงไม่ให้ลูกจ้างทำโอที ทำให้บริษัทฯเสียหายร้ายแรง ปลอมรายชื่อลูกจ้างอื่นเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2557 เวลาประมาณ13.00 น. นายสิทธิพร ดงบัง ประธานสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยและประธานคณะกรรมการลูกจ้างได้พากรรมการลูกจ้างของบริษัททีเอออโตโมทีฟ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดที่ถูกเลิกจ้าง เดินทางมาขอคำปรึกษากับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก คณะทำงานกลุ่มอมตะ-เวลโกร์ว สัมพันธ์โดยมีนายไพฑูรย์ บางหรง ประธานคณะทำงานกลุ่มอมตะ-เวลโกร์ว สัมพันธ์ เป็นผู้รับเรื่อง

นายสิทธิพร ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่28 มิถุนายน2557เวลาประมาณ11.00 น. นายจ้างได้เรียกคณะกรรมการลูกจ้างทั้งหมดข้าพบและแจ้งให้ทราบว่าพนักงานของบริษัทฯได้ลงลายมือชื่อขอปลดคณะกรรมการลูกจ้างทั้งคณะ จากนั้นได้มอบหนังสือเลิกจ้างให้เซ็นต์รับทราบแต่พวกตนไม่มีใครยินยอมเซ็นต์ชื่อ ซึ่งในหนังสือเลิกจ้าง ระบุความผิดของทุกคนว่า ในช่วงที่มีการยื่นข้อเรียกร้องนั้น พวกตนยุยงปลุกปั่นไม่ให้ลูกจ้างอื่นทำงานล่วงเวลาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และอ้างว่ามีพนักงานหลายคนไม่ได้ลงชื่อในการยื่นข้อเรียกร้องแต่ทางพวกตนปลอมแปลงรายชื่อของลูกจ้างเหล่านั้น จึงเลิกจ้างพวกตนโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และให้มีผลตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2557เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อของกรรมการลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมีดังนี้

1.นายสิทธิพร ดงบัง ประธานสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยและประธานคณะกรรมการลูกจ้าง
2.นายประหยัด สาทิพย์จันทร์ คณะกรรมการลูกจ้าง และรองประธานสหภาพ
3. นายบุญติ่ง อรุณพาส คณะกรรมการลูกจ้างและเหรัญญิกของสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทย
4. นายบุญเสริม ทองเภา คณะกรรมการลูกจ้าง
5. นางสาวทานตะวัน กันสาย คณะกรรมการลูกจ้าง
6.นางสาวสิราณี ธรรมสา คณะกรรมการลูกจ้าง
7.นางสาวลัดดา ผ่องใส คณะกรรมการลูกจ้าง

นอกจากทั้งหมดจะเป็นคณะกรรมการลูกจ้างแล้วทั้งหมดยังเป็นตัวแทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้างอีกด้วยซึ่งได้มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้กับบริษัททีเอออโตโมทีฟ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 แต่ยังมีสมาชิกสภาพแรงงานอีกประมาณ40คนที่ต้องอยู่ภายในเต๊นท์ที่บริษัทฯจัดให้อยู่ยังไม่ได้เข้าไปทำงานในสายการผลิตและได้รับผลกระทบเมื่อเวลาฝนตกเพราะเข้าไปหลบฝนในอาคารไม่ได้ซึ่งทางคณะกรรมการลูกจ้างชุดนี้ได้ทำหนังสือขอปรึกษาพาหาทางแก้ไขไปแล้วแต่ทางบริษัทฯยังไม่ยอมเจรจาด้วย

นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มอมมตะนคร รายงาน