นายจ้างชิ้นส่วนรถยนต์ไม่สนลูกจ้างท้อง บีบให้เซ็นลาออก

ลูกจ้างพ้อตั้งแต่แพ้ท้องถูกลงโทษทุกเดือน นายจ้างใจดำไม่สนท้อง อ้างกฎเหล็กสถิติการมาทำงานต่ำกว่า90%ต่อเดือนให้เซ็นใบลาออกพร้อมใบเตือน ไม่จ่ายค่าชดเชย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 นายมงคล ยางงาม เจ้าหน้าที่ภาคสนามสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้รับการติดต่อจากน.ส.จิตรอารีย์ ชัยนนท์นอก อดีตลูกจ้างบริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน และอะไหล่รถยนต์ ตั้งอยู่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ว่ามีลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ถูกนายจ้างบังคับให้เขียนใบลาออก โดยอ้างสถิติการมาทำงานต่ำ ทั้งที่สาเหตุที่หยุดงานเพราะตั้งครรภ์ตั้งแต่เริ่มแพ้ท้องจนอายุครรภ์ 6 เดือน ถูกใบเตือนเกือบทุกเดือน จึงมีการนัดเพื่อสอบข้อเท็จจริง

น.ส.ประภาศิริ ไสแสง อายุ 22 ปี ลูกจ้างบริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ถูกนายจ้างบังคับให้เขียนใบลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จากการสอบถามข้อเท็จจริงจึงได้ทราบว่า น.ส.ประภาศิริ ไสแสง เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯเมื่อวันที่19 เมษายน 2555 จนเมื่อประมาณปลายปี 2556 ได้มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงบ่อยครั้งจนไม่สามารถมาทำงานได้ ทำให้ต้องหยุดงานบ่อย จนถูกลงโทษตามประกาศฉบับลงวันที่ 6กันยายน 2556 เรื่องพนักงานต้องมีสถิติการมาทำงานไม่ต่ำกว่า 90%

ส่วนบทกำหนดโทษมี 5 ขั้นตอนได้แก่ ครั้งที่1 ตักเตือนด้วยวาจาและงดโอที.2 สัปดาห์ ครั้งที่2 เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่1 และงดโอที. 2 สัปดาห์ ครั้งที่3 เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 2 และงดโอที.1 เดือน ครั้งที่ 4 เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่ 3 และพักงาน 3 วันโดยไม่รับค่าจ้างและครั้งที่ 5 เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งน.ส.ประภาศิริ ได้ถูกลงโทษเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่1 ในเดือนมกราคม เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่2 ในเดือนกุมภาพันธ์เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งที่3 ในวันที่ 25 เดือนเมษายน 2557 ซึ่งตามระเบียบจะต้องถูกพักงานแต่เธอกลับถูกบังคับให้เขียนใบลาออกโดยให้เลือกเหตุผล2 ข้อระหว่างลาไปพักผ่อนกับขาดงานบ่อย น.ส.ประภาศิริ จึงเลือกเหตุผลแรก ในขณะที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นกลับถูกพักงานทั้งที่มีความผิดเหมือนกัน

น.ส.ประภาศิริ กล่าวว่า “หนูอ้อนวอนว่า อีก3 เดือนก็คลอดแล้วหนูต้องหยุดเพราะหมอนัดเขาก็ไม่ฟังทั้งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน มีหลายคนถูกเรียกไปลงโทษเพราะเขานับทุกวันลาเว้นแต่วันลาพักร้อน หากใครถูกใบเตือนครั้งที่2 จะต้องเซ็นใบลาออกล่วงหน้าไว้ด้วย หนูก็เลยเซ็นครั้งนี้ก็เซ็นทั้งใบเตือนและใบลาออก เป็นห่วงว่าหนูจะมีสตางค์ตอนคลอดลูกไหมและก็ห่วงแฟนว่าอาจจะโดนเหมือนกัน “

ด้านนายมงคลได้ให้ความเห็นว่า “ประกาศของบริษัทฯอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะแม้นว่าจะเป็นอำนาจที่ทำได้แต่ละเมิดสิทธิในการลาของลูกจ้าง เช่นกฎหมายให้ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงและการลาของลูกจ้างถ้าหากลาถูกตามระเบียบก็ไม่ควรถูกลงโทษ การกำหนดโทษในลักษณะนี้อาจขัดและแย้งต่อกฎหมายซึ่งอาจต้องขอคำวินิจฉัยจากกระทรวงแรงงานต่อไป ทางที่ดีนายจ้างควรใช้วิธีอื่นในการจูงใจให้ลูกจ้างมาทำงานเช่นสถิติการมาทำงานให้มีผลต่อการตัดเกรดการปรับค่าจ้างหรือโบนัส เป็นต้น ก็จะได้ประโยชน์ทั้งคู่

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มภาคตะวันออก รายงาน