นายจ้างอ้างเสียหายขู่เรียก 7 ล้าน/วัน หากลูกจ้างผละงาน

สหภาพแรงงานฟูจิโคคิ ยื่นพิพาทแรงงานหลังเจรจาข้อเรียกร้องไม่คืบ ส่วนนายจ้างขู่เรียกค่าเสียหายลูกจ้าง หากผละงานประท้วง หลังสหภาพแรงงานฯนัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมตินัดหยุดงาน ในวันที่   12  ธ.ค.55 

เมื่อวันที่   7   ธันวาคม  2555    เวลา  10.00  น     สหหภาพแรงงานฟูจิโคคิ ได้มีการเจรจาข้อเรียกร้องร่วมกับฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรัฐเป็นครั้งที่  2   ภายหลังจากยื่นพิพาทแรงงานและมีการเจรจามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่  29   พฤศจิกายน  2555   ที่ผ่านมา   ณ   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี      

จนกระทั้งเวลา  17.00  น.    มีสมาชิกสหภาพแรงงานได้มาร่วมชุมนุมและเป็นกำลังใจแก่ตัวแทนเจรจาบริเวณหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีมากกว่า   200   คน  รวมถึงผู้นำแรงงานในพื้นที่ราว   30  คนจากสหภาพแรงงานต่างๆ      โดยผู้ชุมนุมได้มีการร้องเพลงสลับกับการขึ้นกล่าวปราศรัยจากผู้นำแรงงานที่มาร่วมให้กำลังใจ

นายบุญสม   ทาวิจิตร           ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  “ การที่พี่น้องมาร่วมชุมนุมที่บริเวณหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีในครั้งนี้  เป็นเพราะพี่น้องถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของสวัสดิการ  ค่าจ้าง  ที่ไม่เป็นธรรม    พี่น้องทำงานมีผลกำไรหลายร้อยลายพันล้าน   นายจ้างก็ควรที่จะแบ่งผลกำไรมาให้กับพวกเราบ้าง    พี่น้องทุกคนย่อมรู้ดีว่าผลประกอบการมีผลกำไรหรือขาดทุน    การที่นายจ้างมีผลกำไรแต่มาลดสวัสดิการของพวกเราลงนั้นถือว่าไม่เป็นธรรมกับพวกเรา     วันนี้พี่น้องไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว    ยังมีพี่น้องจากหลายองค์กรมาร่วมให้กำลังใจ    พี่น้องเจ็บพวกเราก็เจ็บด้วยเช่นกัน   และเราจะร่วมต่อสู้ไปกับพี่น้องจนกว่าพี่น้องฟูจิโคคิจะได้รับชัยชนะในการเจรจาในครั้งนี้ ” 

ด้านนายศักดา    คำแสน      ประธานสหภาพแรงงานฟูจิโคคิ    กล่าวว่า   หากพวกเราผู้ใช้แรงงานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน   พวกเราคงไม่ต้องมานั่งกันอยู่ที่หน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ แห่งนี้    การเจรจาในวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนัก    แต่ในฐานะผู้แทนเจรจาก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด   และขอขอบคุณคณะผู้แทนจากสหภาพแรงงานต่างๆที่มาให้กำลังใจในวันนี้    ส่วนพี่น้องที่เข้าทำงานในกะดึกก็ขอให้กลับไปเข้างานตามปกติเพื่ออนาคตของพวกเรา      สหภาพแรงงานฯจะทำการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมตินัดหยุดงาน ในวันที่   12  ธันวาคม   2555 แต่เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   และจะมีการเจรจาอีกครั้งในวันที่  14  ธันวาคม   2555   เวลา  13.30    น.

นางสาวธนพร   วิจันทร์         เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง / ที่ปรึกษาในการเจรจา  “  การเจรจาในวันนี้นายจ้างขู่เรียกค่าเสียหายวันละ  7  ล้านหากพี่น้องผละงานประท้วงซึ่งนั้นไม่ใช่ประเด็นหากพี่น้องทำตามหลักของกฎหมาย   การเจรจามี  2   เรื่องคือโบนัสและเงินปรับประจำปี    ครั้งที่แล้วได้มาแล้ว  1   ข้อคือเงินปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ   31  บาทที่รัฐบาลจะปรับขึ้นในวันที่    1   มกราคม   2556   นายจ้างตกลงจ่ายให้กับพี่น้องทุกคนคนละ   31   บาท   อันนี้ขอชื่นชมนายจ้าง   สำหรับโบนัสสหภาพแรงงานยื่นไปที่  4   เดือน   นายจ้างเสนอให้   เกรด  A  =  2.3   +  1,500  บาท   เกรด  B =  2.0 + 1,500   บาท     เกรด  C = 1.8 + 1,500  บาท   ส่วนเงินปรับประจำปี  เกรด  A  =  4.7 %   เกรด B =  4.2 %   เกรด C = 3.8  %    แต่ผู้แทนเจรจายังไม่ตกลง  ”

“  บนโต๊ะเจรจานายจ้างท้าให้หยุดงาน   แต่เรายังหยุดไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมตินัดหยุดงาน   ฉะนั้นการนัดหยุดงานต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดีถึงจะมีชัยชนะ   ในห้องเจรจายังมีท่านสวัสดิการฯ ช่วยไกล่เกลี่ยทำให้ผลการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดี   แต่การเจรจายังไม่ยุติ   การต่อสู้ยังอีกยาวไกล  ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาในการเจรจาก็จะช่วยเหลือพี่น้องให้ถึงที่สุด ”   นายพรนารายณ์  ทุ่ยยะค่าย กล่าว

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรีรายงาน