นายจ้างกู๊ดเยียร์ ใจดีให้แรงงานเสี่ยงน้ำท่วมหยุดได้

นายวาสุเทพ บุญคุ้ม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดปทุมธานี กล่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ว่า จากสภาพปัญหาน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆครั้งนี้ มีผู้ประสบภัยหลายแสนคน ตอนนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ร่วมกับทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ซอยงามฉวี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพิ่มอีกแห่งหลังเปิดศูนย์บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความช่วยเหลือ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมประสานงานช่วยเหลือทั้งข้าวปลาอาหาร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านปัญหาแรงงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบด้วย  

ถามว่า แรงงานได้มีการตั้งตัว เตรียมตัวเพื่อรับมือเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้หรือไม่ แรงงานส่วนใหญ่กลัวเสียงาน เสียรายได้ วันนี้ยังกังวลไม่รู้ว่าจะมีค่าจ้างหรือไม่

ส่วนของตนเองนั้นทำงานอยู่ที่บริษัทกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย นายจ้างได้ประกาศให้แรงงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสามารถหยุดงานเพื่อดูแลบ้านได้ โดยนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 75 ซึ่งมีแรงงานที่ประสบปัญหาส่วนหนึ่งลาหยุด และส่วนที่ไม่ได้หยุดนั้น นายจ้างให้ช่วยกันดูแลภายในโรงงานทำงานตามปกติ และเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของเก็บไว้ในที่สูง วางแนวป้องกันประเมิน ซึ่งตนเองก็ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรงงานรอบนอก แม้ลาหยุดจากงานเพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมบ้าน ยังได้รับหน้าที่เฝ้าระวังชุมชน โรงงานด้วย ซึ้งตนมองว่าแม้การผลิตอาจลดลงบ้าง แต่นายจ้างก็มีน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือแรงงาน ซึ่งตนเองก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมคลองเปรมประชา แถบรังสิต ก็ต้องช่วยกันป้องกันน้ำ และอยู่ศูนย์วิทยุ ช่วยกันทำหน้าที่ขับรถวนดูน้ำให้กับบริษัทด้วย หากมีความเสี่ยงก็จะส่งสัญญาณให้มีการช่วยกันป้องกันโรงงานอย่างเต็มที่ เพราะนี้คือห้องอาหารที่เราจะมีกินไม่อดตาย 

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวปทุมธานี รายงาน