ลูกจ้างถูกปิดงานเครียดจนแท้ง เพื่อนคนงานสุดทนฮือประท้วง

6

คนงานสแตนเลย์ พบทูตสหรัฐหวังช่วยเจรจากลับเข้าทำงาน ยังไร้ผล นัดเคลื่อนอีกรอบเพื่อกดดัน หลังเจรจาไม่เป็นผล พร้อมบุกสถานทูตแคนนาดาในฐานะร่วมหุ้น ขณะคนงานท้องถูกปิดงานไม่ได้ค่าจ้างกว่า 2 เดือน เครียดจนแท้ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยคุณชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และคุณยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาธิการฯ ได้พาตัวแทน และสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนเลย์ ประเทศไทยเข้าหารือกับสถานทูตอเมริกัน โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ทางสถานทูตอเมริกาแจ้งกลับมาว่า สถานทูตได้หารือกับผู้บริหารชาวต่างชาติ (อเมริกัน) ของบริษัทฯ แล้ว ผลปรากฏว่า ผู้บริหารรับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นอย่างดี รวมถึงเงื่อนไขทั้ง 18 ข้อที่บริษัทยื่นแก่สหภาพด้วย อีกทั้งมั่นใจว่าบริษัทจะเอาชนะสหภาพได้ในการพิพาทครั้งนี้ได้ ทั้งนี้สถานทูตยังอยู่ในระหว่างหารือว่าจะดำเนินการต่อไปได้อย่างไร

นายยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาธิการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า ได้เข้าพบกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรณีของคนงานสแตนเลย์ ด้วยนายจ้างเป็นคนอเมริกัน ให้ทางสถานทูตช่วยไกลเกลี่ยทางนายจ้าง เรื่องการปิดงานคนงาน โดยข้อเสนอดังนี้ 1. ให้นายจ้างรับลูกจ้างทั้งหมดกลับเข้าทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข และจ่ายค่าจ้างย้อนหลังตั้งแต่ที่นายจ้างมีการปิดงาน พร้อมทั้งให้มีการเยียวยาลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ แล้วต้องแท้งลูกเนื่องจากความเครียดหลังนายจ้างปิดงาน 2. เมื่อกลับเข้าทำงานแล้วนายจ้างต้องไม่มีการกลั่นแกล้งหรือโยกย้ายงาน 3. นายจ้างต้องเลิกการสนับสนุนสหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นการสร้างความแตกแยกให้กับผู้ใช้แรงงาน

ในส่วนของเจ้าหน้าที่สถานทูตได้แสดงความเข้าใจ และเห็นใจ และจะช่วยประสานผุ้คุยกับนายจ้างที่อยู่สหรัฐอเมริกา เพื่อให้เข้าใจ และขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียลูกของคนงานที่ต้องแท้งไป ทั้งนี้จะถือว่ากรณ๊นี้เป็นกรณีพิเศษ

87

นายยงยุทธ กล่าวอีกว่า “หลังจากที่ได้ไปพูดคุย และทางทูตรับเรื่องแล้วก็ได้พยายามติดจามเรื่อง ซึ่งทางสถานทูตได้ตอบมาว่า ทางนายจ้างที่อยู่ต่างประเทศรับรู้ถึงการปิดงานลูกจ้างของผุ้บริหารในไทยตลอด ปัญหาคือทางทูตไม่ได้แสดงความว่าจะช่วยเหลือเจรจาให้นายจ้างรับผิดชอบอะไรกับการกระทำที่ละเมิดสิทธิคนงานเลย ทางเราจึงคิดว่า จะไปยื่นหนังสือประท้วงทางสถานทูตอีกครั้ง และครั้งนี้จะไปที่สถานทูตแคนนาดา ซึ่งถือหุ้นส่วนครึ่งหนึ่งด้วย เพื่อให้เข้ามาดูแลการกระทำของประชาชนที่เป็นนายจ้างทั้งสองประเทศให้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิคนงาน ซึ่งทางแคนนาดามีการกำหนดเรื่องจรรยาบรรทางการค้าไว้”

ทั้งนี้คนงานสแตนเลย์ นำโดยสหภาพแรงงานสแตนเลย์ประเทศไทยได้มีการเคลื่อนไหวภายในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่อีกครั้งโดยเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.57 ด้วยสภาพปัญหาที่ถูกนายจ้างพยามยื่นข้อเรียกร้องสวนต่อสหภาพแรงงานฯถึง 3 ครั้งในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เพื่อหวังปิดงานเฉพาะส่วนสมาชิก ขณะนี้ปิดงานมา 2 เดือนในนั้นมีสมาชิกที่ตั้งครรภ์ถึง 4 คน 1 ในสมาชิกที่ตั้งครรภ์ได้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงจนมีผลกระทบต่อลูกในท้อง จึงได้รวมตัวได้เดินเท้าจากหน้าบริษัทของตนเองไปหน้านิคมเวลโกรว์เพื่อชี้แจงให้สังคมรับรู้กรณีนายจ้างบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์ค จำกัด ปิดงานคนงานรวมถึงพนักงานที่ตั้งครรภ์

ในข้อเรียกร้องที่นายจ้างยื่นต่อลูกจ้างเพื่อให้ยอมรับสภาพการจ้างที่ย่ำแย่กว่าเก่าจึงจะรับเข้าทำงานและยังมีข้อเรียกก่อนจะรับเข้าทำงานกรรมการสหภาพแรงงานฯรวมทั้งสมาชิก 44 คนต้องทำพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการด้วยการขอขมาผู้บริหารต่อหน้าพนักงานทั้ง 2 กะจึงจะรับเข้าทำงาน

นางสาวนัยนันท์ น้อยธิ ประธานสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย กล่าวว่า สมาชิกสหภาพฯทั้ง 44 คน ไม่สามารถรับข้อเรียกร้องของบริษัทได้เพราะเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีแรงงานเกินไป ซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรผิดแม้แต่ขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องก็ทำตามข้อตกลงที่มีอยู่อย่างถูกต้อง สิ่งที่เราสะเทือนใจที่สุดคือนายจ้างปิดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ส่งผลให้เกิดความเครียดต่อคนงานที่ตั้งครรภ์และต้องแท้งลูกไป เป็นความสูญเสียของแม่และครอบครัว ซึ่งคงต้องเรียกร้องความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีแรงงานไทยกลับมา

ทั้งนี้บริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด เลขที่ 92 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด สัญชาติแคนาดาร่วมทุนกับสัญชาติอเมริกัน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือวัด มีนายโนอาห์ เชพเฟิร์ด เป็นกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันมีพนักงาน ประมาณ 500 คน และบริษัทสแตนเลย์ทั่วโลกมีการจ้างคนงานทั้งหมด 4-5 หมื่นคน แต่มีคนงานอยู่ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมเพียงแค่ 800 คนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายคนงานมีอำนาจในการต่อรองระดับโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย รายงาน