นายกเห็นด้วย! ประกันสังคม ต้องจ่ายสิทธิ ′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออก

20150122_081727

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเห็นด้วยจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …. ให้คงสิทธิ เช่นเดิม ผู้นำแรงงาน ขานรับพร้อมจับตา เฝ้าระวัง แถมติงการใช้เงินจำนวนมากไปอบรมต่างประเทศ ย้ำเสียเปล่ากลับมาหมดวาระไม่ได้ใช้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหน้าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ. …ในประเด็นที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เสนอให้ตัดสิทธิจ่ายชดเชยกรณีว่างงานในกรณีที่แรงงานลาออกเอง ว่า ล่าสุด คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …ยืนยันให้การลาออกเองยังคงได้รับเงินชดเชยตามสิทธิกรณีว่างงาน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับการคงสิทธิเดิมไว้ โดยย้ำว่าหากสิ่งใดที่เป็นการตัดสิทธิประชาชน อย่าทำ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผมได้หารือกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เนื่องจากนายกฯให้ความสำคัญกับแรงงานกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนกว่า 25 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มี 15 ล้านคน เป็นแรงงานภาคเกษตร
และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง นายกฯจึงได้มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนดูแลแรงงานกลุ่มนี้ ส่วนแรงงานอีกกว่า 10 ล้านคน ที่มีอาชีพ เช่น ขับรถแท็กซี่ ขับมอเตอร์ไซค์ จะจัดอันดับความเร่งด่วนที่จะเข้าไปดูแล ซึ่งได้มอบให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปดูแล โดยมีเป้าหมายต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งกระทรวงจะให้การสนับสนุนให้ฝึกอบรมสร้างผู้นำแรงงานนอกระบบ” พล.อ.สุรศักดิ์กล่าว และว่ามีแนวคิดจะตั้งสภาความร่วมมือแรงงานสัมพันธ์ มีตัวแทนสภานายจ้างทั้ง 14 องค์กร สภาลูกจ้าง 14 องค์กร มีตัวแทนกระทรวงแรงงาน แรงงานนอกระบบ และนักวิชาการด้านสันติวิธีเข้าร่วม เพื่อเป็นพื้นที่ให้นายจ้างและลูกจ้างได้พูดคุยกันถึงปัญหาด้านแรงงาน (มติชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 )

P1290536IMG_20150125_4

ด้าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าว่า การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ…ในส่วนของการตัดสิทธิการจ่ายเงินชดเชยการว่างงาน กรณีลาออกเอง และฝ่ายแรงงานไม่เห็นด้วย ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ….. ยืนยัน ให้การลาออกเองสามารถได้รับเงินชดเชยตามสิทธิกรณีว่างงานตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามเดิม

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ (คสรท.)กล่าวว่า วันนี้กระแสการคัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ ประกันสังคมฉบับของกระทรวงแรงงานนำเสนอต่อ สนช เกี่ยวกับการออกจากงานแล้วจะถูกตัดสิทธิการว่างงาน จากเดิมจะได้ 30 %เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งในชั้นของกรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีมติไปแล้วนั้น แต่มีพี่น้องแรงงานเกือบทั้งหมดไม่เห็นด้วย ตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้ว คสรท. ไปยื่นหนังสือคัดค้านประธานกรรมาธิการและ รองประธานคนที่ 3 สนช ซึ่งท่านรับปากว่า จะนำไปหารือกันว่าจะให้กลับไปใช้ให้เหมือนเดิม

วันนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้รับปากว่า จะไม่มีการแก้ไข นั้นหมายความว่า ยังคงเหมือนเดินอยู่ไม่มีการเปลียนแปลง แต่ก็คงต้องรอดูในกรรมาธิการจะมีมติใน สนช ประมาณ เดือนมีนาคม2558 ก็คงต้องเฝ้าเกาะติดกันต่อไป ก็คงไม่ใช่เฉพราะเรื่องการแก้ไขกฎหมายอย่างเดียวจนพวกเราลืมเราการไม่ชอบมาพากลของการบริหารจัดการเงินกองทุนที่มีมากว่า 1.1 ล้าน/ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมเคยมีหรือในปัจจุบันได้ทำการส่งกรรมการไปอบรมยังต่างประเทศเป็นเวลา นับเดือน หรือส่งกรรมการไปอบรมยังสถาบันพระปกกล้าซึ่งเป็นเงินของผู้ประกันตนและนายจ้าง กับรัฐบาล เราของตั้งข้อสังเกตุ ว่ากรรมการทำไม่ต้องไปอบรมด้วยถ้ากรรมการไม่มีความรู้ความสารถก็ไม่สมควรเข้ามาเป็นกรรมการ และเป็นกรรมการวาระละ 2ปี อบรมแล้วก็ไม่ได้เอาใช้เพราะถ้าหมดวาระก็ต้องพ้นไป ทำให้เสียงบประมาณมากมาย ตามที่เราๆท่านๆได้รับทราบกันแล้ว ถึงเวลาแล้ว ร.ม.ต ต้องเขาไปตรวจสอบอย่างจริงจัง

นักสื่อสารแรงงานรายงาน