นักข่าวพลเมือง : แรงงานกับสื่อสาธารณะ

รายการ นักข่าวพลเมือง แรงงานกับสื่อสาธารณะ

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 27 มิถุนายน 2556

แรงงานสื่อ (2) แรงงานสื่อ (1)

แม้ยุคนี้จะได้ชื่อว่ามีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนก้าวหน้า เกิดช่องทางสื่อบอกเล่าเรื่องราวมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่การเติบโตของเครื่องมือสื่อสารก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สื่อให้ผู้คนมากนัก  โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ที่แม้จะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากสื่อและสังคมอย่างที่ควรจะเป็นนี่คือเสียงสะท้อนจากเวทีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ “ประเด็นแรงงาน” ซึ่งจัดขึ้นที่ไทยพีบีเอส เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

แรงงานสื่อ (3) แรงงานสื่อ (5)

นริศรา ละอองดี // เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม. “สื่อทุกวันนี้คิดว่าไม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นสาระมากเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เน้นไปที่การบันเทิงมากกว่า”

นอกจากพื้นที่ข่าวแรงงานจะน้อยแล้ว ทัศนคติของสื่อมวลชนต่อแรงงานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มแรงงานตั้งเป็นประเด็นเอาไว้

บุลากร ธรรมมาภานนท์ // เลขาธิการสหภาพแรงงานรถไฟฯ“ทัศนคติสื่อมวลชนต่อแรงงาน ยังค่อนข้างไม่ถูกต้อง ยังมองว่า ประเด็นปัญหาของผู้ใช้แรงงาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเนี่ย เป็นสิ่งที่เลวร้าย เป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน สร้างปัญหาให้กับสังคม ประเทศชาติ…การสื่อสารแบบอคติทำให้ไม่ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้”

snapshot25 แรงงานสื่อ (8)

ผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมเวที บอกว่า อยากให้สื่อทำการสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติของสังคมที่มองแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติและที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การสื่อสารเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิในหลักประกันสุขภาพ และข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามนอกจากนี้ พวกเขายังเสนอให้มีการสื่อสารในภาษาที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้แรงงานที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมด้วย

แรงงานสื่อ (9) แรงงานสื่อ (11)

      เมือง // แรงงานข้ามชาติ “เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เราก็ควรจะได้รับข่าวสาร เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยได้”

        ธนพร วิจันทร์ // สมาชิกสภาผู้ชม “ที่ผ่านมาขบวนการแรงงานทำงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา แต่สังคมไม่รู้ ก็จะเป็นปัญหาไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นต้องการอะไร สิ่งที่เป็นข้อเสนอคือต้องการให้สื่อสารให้สังคมได้รับรู้”

แรงงานถือเป็นกลุ่มคนที่กระตือรือร้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะคอยตอบสนอง อันจะนำไปสู่สังคมที่เป็นธรรม  ทั้งกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และสังคมโดยรวม

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน