นักข่าวพลเมือง ตอน แรงงานคนไร้บ้าน

ท้องสนามหลวง  ใจกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีและงานสำคัญของประเทศ ที่นี่ยังเป็นพื้นที่สำหรับคนเร่ร่อนและกลุ่มของคนไร้บ้านใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักพิง

สนามหลวง

ครั้งนี้กลุ่มแรงงานในระบบได้ลงพื้นที่สนามหลวง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ชีวิตคนไร้บ้าน หลายคนเป็นคนที่ไร้สถานะที่ไม่มีหลายเลขประจำตัว 13 หลัก  หลายคนออกมาหางานทำซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน

ดาวเรือง

ดาวเรือง ชานก นักสื่อสารแรงงาน “จากการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนกับกลุ่มคนไร้บ้านก็จะทำให้เห็นชีวิตอีกมุมหนึ่งของพวกเขาว่ามีความเป็นอยู่แบบไหนว่าการใช้ชีวิตแบบไหน กลุ่มคนไร้บ้านส่วนใหญ่มากจากต่างจังหวัด เพราะมีปัญหาทางครอบครัวและต้องการมาใช้ชีวิตอิสระอยู่ข้างนอกจากการพูดคุยก็จะเห็นจากหลายๆคนคล้ายๆกันว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนและใครทั้งนั้นเขาขออย่างเดียวว่าอย่ามาจับพวกเขา ชีวิตแตกต่างจากแรงงานในระบบ เพราะการทำงานของพวกเขาคือจะทำงานตามที่รู้จักนายหน้าที่จะไปต้องรู้จักและไว้ใจได้เท่านั้น เพราะว่าการทำงานเขาได้ค่าจ้างสูงจริงแต่เหมือนกับว่าเขาทำงานไปเหมือนโกงทำงานฟรี”

คุณมี

คุณบี คนไร้บ้าน “ในส่วนหนึ่ง และส่วนตัวด้วยเท่าที่สัมผัสการที่พี่น้องไม่ไปทำงานเป็นเพราะว่าบางครั้งค่าแรงไม่แน่นอนบางทีไปทำแบบเป็นเดือน ผู้รับเหมามันโกงเงินไปหมด พอโดนบ่อยๆพวกนี้ก็จะเกิดความท้อพอเราไปทำแล้วไม่ได้เงินไม่ได้อะไรพออยู่ไปนานก็ไม่อยากจะทำ หรือไปทำก็อยากได้เงินเลย พอทำเช้าเย็นได้รับเลย ซึ่งถ้าจะไปกับตรงนั้นก็ยินดีที่จะหมดไปตรงนั้น”

หลายคนความต้องการมีอิสระ การที่มีปัญหาครอบครัว ความต้องการมีชีวิตที่ดีทำให้ออกมาหางานทำและกลายเป็นคนไร้บ้านใช้เพียงพื้นที่สาธารณะเป็นที่พักพิงหลับนอนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องช่วยเหลือกันทำให้เขารู้สึกอบอุ่นในความเป็นครอบครัวขึ้นมาบ้าง

ลุงอ้วน คนไร้บ้าน “ก็หนีเพราะไม่ชอบอยู่ในบ้าน ชอบธรรมชาติไปเรื่อยๆบ้านอยู่ในกรุงเทพแถวบางกะปิอยู่ที่นี่ก๋อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ไปเรื่อยๆ มันสบายไม่ต้องมีเรื่องกวนใจไปเรื่อย นอกบ้านไปเรื่อยหาชีวิตเร่ร่อนไปเรื่อยตรงไหนสนุกสนาน ไม่ต้องไปคิดมาก อยู่บ้านคิดมากไม่มีข้าวกิน ไม่มีอะไรกินไม่มีเสื้อผ้า หาตังค์ก็หาไม่ได้ อยู่นี่หาได้บ้างซิวๆล่องลอยไปเรื่อยๆมีหลายรูปแบบ เดินชีวิตไปเรื่อยๆเดินชีวิตหาได้ไม่ได้งานหาไม่ได้ของก็แพงทุกอย่าง”

คนไร้บ้าน

จากวันนี้ภาพที่เห็นคือกลุ่มคนที่ต้องการความเป็นอยู่ที่ดี มีงานทำต้องการค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีความเป็นเพื่อนที่ดูแลกันในยามทุกข์  สิ่งหนึ่งที่คนไร้บ้านต้องการคือความมีสิทธิและสรีภาพในการใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนทั่วไป

นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน