นักข่าวพลเมือง ตอน เธอคือผู้ร่วมสร้าง

วันสตรีสากล จ.เชียงใหม่ (1)  วันสตรีสากล จ.เชียงใหม่ (2)

เสียงดังแว่วมาของกลุ่มสตรี กลุ่มเพศวิถี กลุ่มแรงงาน พนักงานบริการ จากหลากหลายกลุ่มที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล  8 มีนาคม เป็นพลังแรงใจให้แก่กัน และเพื่อสื่อสารให้สังคมมองผู้หญิงในมุมใหม่ ในมุมบวก มุมที่เป็นจริง  นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจบนโลกใบนี้ของแรงงานหญิง

วันสตรีสากล จ.เชียงใหม่ (4) วันสตรีสากล จ.เชียงใหม่ (3)

กาญจนา  ดีอุต มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ “แรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจ จำนวนแรงงานข้ามชาติมีถึง 4 ล้านคน และครึ่งหนึ่งคือแรงงานข้ามชาติหญิงในชีวิตจริงในการทำงานและที่อยู่อาศัยกับถูกเลือกปฏิบัติถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ วันนี้วันสตรีสากลเป็นวันที่พวกเขามีอิสรภาพที่จะออกมาเรียกร้อง วัตถุประสงค์ที่สำคัญของวันนี้คือ เราอยากให้สังคมเปลี่ยนมุมมองต่อผู้หญิง เปลี่ยนมุมมองว่าแรงงานข้ามชาติหญิงก็เป็นคนที่มีศักยภาพ เป็นคนที่สามารถตัดสินใจ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต และสภาพการทำงานที่ดีของตนเองได้ และอยากเรียกร้องให้สังคมหยุดการเลือกปฏิบัติ และหยุดการกดขี่ผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ”

วันสตรีสากล จ.เชียงใหม่ (8) วันสตรีสากล จ.เชียงใหม่ (5)

อิอิชอ แรงงานจากประเทศเมียนมาร์ “วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานวันสตรีสากลที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาเคยมาร่วมงานวันสตรีสากลครั่งหนึ่ง กลุ่มผู้สตรีน้อยกว่านี้ครั้งนี้รู้สึกว่าเยอะมากๆ ดีใจว่ามีผู้หญิงเยอะแยะมากมายที่อยากทำงานร่วมกันกับพวกเราและอยากจะร่วมและอยากจะเผยแพร่สิทธิของเรา และอยากให้ทั่วโลกได้รู้ว่าผุ้หญิงมีสิทธิอะไรบ้าง และเขาต้องการอะไรบ้าง”

ในวันสตรีสากล กลุ่มผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ ทั้งพม่า ไทยใหญ่ กระเหรี่ยงและอีกหลายเชื้อชาติได้แสดงพลังผ่านการเดินรณรงค์และการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสียงให้สังคมรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเธอ ทั้งในวันนี้และในทุกๆ วัน

นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน