นักข่าวพลเมือง ตอน เครือข่ายแรงงานยืนยันเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคม

นักข่าวพลเมือง ตอน เครือข่ายแรงงานยืนยันเดินหน้าปฏิรูปประกันสังคม

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 9 เมษายน 2556


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นเปิดช่องให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิประชาธิปไตยทางตรงได้โดยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย แต่เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากโหวตไม่รับร่างพระราชบัญญัติกฎหมายประกันสังคม ฉบับเข้าชื่อของภาคประชาชน คนงานนับพันจึงร่วมกันออกมาแสดงปฏิกิริยาเพื่อยืนยันถึงความต้องการปฏิรูประบบประกันสังคมของไทย เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ประกันสังคม  1

ชัยยุทธ ชูสกุล  คนงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์  “การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เรานำเสนอคือกฎหมายประกันสังคมที่จะต้องเป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การที่ ส.ส.ไม่รับ คิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน”

ยงยุทธ เม่นตะเภา คนงานอุตสาหกรรมยานยนต์   “เราขับเคลื่อนอยู่หลายปีด้วยความยากลำบาก อย่างน้อยก็ควรรับหลักการวาระแรกแล้วตั้งกรรมาธิการร่วม…”

สาระของร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอนั้น มุ่งขยายการครอบคลุมจากแรงงานในระบบไปสู่แรงงานหลากกลุ่ม  และขยายเวลาคุ้มครองผู้ประกันตน นอกจากนี้ ยังระบุให้สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานอิสระ แยกออกจากหน่วยราชการ, ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกตั้งตัวแทนของตัวเองเข้าไปเป็นคณะกรรมการประกันสังคมได้ และจัดตั้งระบบตรวจสอบการทำงาน การใช้จ่ายเงินของกองทุนประกันสังคมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

2 4

อรุณี ศรีโต ผู้ประกันตนมาตรา 39   “กฎหมายประกันสังคมเป็นสวัสดิการความยั่งยืนความมั่นคงของคนงาน คนงานลงขันจ่ายสะสมก็หมายถึงความยั่งยืน … เป็นเรื่องของสวัสดิการ ความโปร่งใส ความเป็นหุ้นส่วน คนงานจึงต้องมีอำนาจในองค์กรนี้ที่ต้องเป็นอิสระ ตรวจสอบได้ มีทุกภาคส่วนเข้าไปดูแลมากขึ้น”

3 5

สมหมาย เนียมงาม คนงานย่านอ้อม-น้อยอ้อมใหญ่  “วันนี้ลางานมา ยอมเสียรายได้ เพื่อมามีส่วนร่วมในกฎหมายประกันสังคมที่เรามีส่วนร่วมตรวจสอบได้ โปร่งใสและเป็นอิสระ

แม้ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับเข้าชื่อของภาคประชาชนจะไม่ผ่านสภา แต่เจตนารมณ์และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบประกันสังคม ยังคงอยู่และดำเนินต่อไป โดยเครือข่ายผู้ใช้แรงงานจะผลักดันหลักการตามร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม เข้าสู่สังคม เพื่อสร้างบทสนทนาสาธารณะต่อไป

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน